Toekomst Wateringen: Torenflats en autoluw centrum?

Redactie 10-07-2019
Foto: []

Het centrum van Wateringen wordt vernieuwd. Maar hoe? In drie drukbezochte bijeenkomsten hebben inwoners, middenstanders en organisaties hun ideeën gespuid. Die liepen uiteen van de bouw van torenflats en een autoluw centrum tot minimale aanpassingen met intelligente verkeersinstallaties om de verkeersdoorstroming weer op gang te krijgen.

door Evelyne Lammerding

Wateringen is de afgelopen jaren voortdurend veranderd. Er zijn veel woningen bijgekomen en de komende jaren worden nog meer woningen bijgebouwd. Maar het centrum van Wateringen en de wegen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Inmiddels slibt het centrum vaak dicht en speelt het parkeerprobleem bezoekers steeds vaker parten. Dat moet anders.

De gemeente heeft een visie gemaakt op het toekomstige Wateringen met meer inwoners. De dorpssfeer blijft behouden in deze visie. De ouderenzorg - verpleeghuis, woonzorg en ontmoetingscentrum - wordt geconcentreerd rond De Ark.

In hartje Wateringen worden geen woningen bijgebouwd. Dat gebeurt tegen het centrum aan op de Dorpskade. De bedoeling is dat er woningen in plaats van bedrijven komen. Er kunnen flats tot vijf etages worden gebouwd. Ook worden nieuwe woningen gebouwd in Wateringen-Noord, tegen de Erasmusweg aan. In dit transformatiegebied is ook een basisschool gepland.

Om hittestress tegen te gaan wordt bodemverharding verminderd en is er een groenzone gepland. Die loopt vanaf Wateringen-Noord via het Hofpark, langs de Dorpskade richting de Middenweg en verder naar de Bovendijk. Verder moet Wateringen worden omringd door groen. Al deze elementen vormen de basis voor de visie op Wateringen.

Vier scenario's

Maar hoe gaat het centrum er verder precies uitzien? Over die vraag hebben Wateringers zich gebogen. Vier scenario's heeft de stedenbouwkundige van hun ideeën gemaakt . De scenario's variëren van een behoudend plan met minimale veranderingen tot de bouw van een parkeergarage met lagen en flats met twaalf of meer etages aan de rand van een autoluw centrum.

In het behoudende plan wordt gesproken over een nieuw parkeerterrein op het Gantelplein. Zo wordt een groene Vliethof mogelijk. Er is plaats voor een lunchroom in de Vleersteeg. Dat laatste komt in alle vier de plannen terug. Verder wordt gerept over intelligente verkeersinstallaties bij de Herenstraat en de Kerklaan en bij de Heulweg en de Dorpskade. Een zogenaamde 'knip' aan de noordkant van de Ambachtsweg moet sluipverkeer dat via het centrum richting de Dorpskade rijdt tegengaan. Volgens de stedenbouwkundige is hiervoor geen meerderheid te vinden in Wateringen.

In een tweede idee is een maximale uitbreiding van de detailhandel zichtbaar in hartje Wateringen. Een parkeergarage met een paar lagen aan het Gantelplein wordt gecombineerd met een nieuwe lunchroom die boven een grote supermarkt en de Hema komen. Het Tolland met aangrenzende kruisingen krijgen tweerichtingsverkeer. Dit wordt een alternatieve route voor de auto's in de Herenstraat, want in dit scenario wordt de Herenstraat een fietsstraat. De auto is er te gast en mag stapvoets rijden. Aan de Erasmusweg komt nieuwbouw met vier tot vijf etages.

Cordon van verkeerslichten

Een derde scenario stuurt aan op een beperkte groei van het centrum, maar staat hogere flats langs de Erasmusweg toe, gebouwen met negen woonlagen zijn voorgesteld. Parkeren wordt geconcentreerd op het Gantelplein en de Vliethof. De Heulweg krijgt kwaliteit met historisch open water, nieuwe woningbouw en een discounter. Ook in dit plan zijn verkeerslichten gepland bij de Heulweg. Typerend voor dit plan is ook een cordon van intelligente verkeerslichten aan de Haagse grens. Dat moet het verkeer tijdens de spitsuren weren.

Tenslotte bestaat er een scenario met serieuze hoogbouw; twee woontorens van twaalf etages of meer aan de Erasmusweg wordt daarin voorgesteld. Daarbij is ook ruimte voor een flat van negen etages en een van tenminste vier woonlagen. Kenmerkend voor dit idee is ook dat het Plein en de Heulweg deels autovrij en deels autoluw worden. Het openbaar vervoer en langzaam verkeer krijgen ruimbaan.

De scenario's zijn tot en met zaterdag tentoongesteld in de Wateringse bibliotheek. Gemeentemedewerkers zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven. Een van de scenario's, of een mix ervan, moet leiden tot een concreet plan. Dat wordt in etappes in de komende tien jaar uitgevoerd.