Raadsmeerderheid tegen komst islamitische school

Redactie 10-07-2019
Foto: Thierry Schut

Oppositiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en coalitiepartij LPF hebben tegen een vestiging van de islamitische basisschool Yunus Emre in Westland gestemd. Dat is een meerderheid van de raad: 21 stemmen voor en 15 tegen.

Burgemeester Bouke Arends gaat vandaag onderwijsminister Arie Slob informeren dat de Westlandse gemeenteraad haar taak heeft verwaarloosd. "Ik heb ook een taak als rijksorgaan. Besluiten mogen niet in strijd zijn met het recht en de wet."

Volgens de burgemeester hangt Westland een dwangsom van Yunus Emre boven het hoofd.

Tijdens de gemeenteraad passeert de geschiedenis rond de vestiging van de islamitische basisschool nog eens de revue. De islamitische school geeft drie jaar geleden voor het eerst aan een Westlandse vestiging te willen openen. De raad stemt in de school op te nemen in het plan voor scholen. De staatssecretaris keurt het Westlandse plan voor scholen af. Yunus Emre stelt een beroep in tegen deze afkeuring. Met succes. De Raad van State vernietigt het besluit van de staatssecretaris.

Begin 2018 onthoudt onderwijsminister Arie Slob opnieuw goedkeuring, maar ook daartegen stelt de islamitische basisschool beroep in. De school wordt in het gelijk gesteld en het besluit van de minister wordt vernietigd. Dat betekent dat de Raad van State heeft bepaald dat in Westland plaats is voor een vestiging van de islamitische basisschool Yunus Emre. Het minimale aantal leerlingen van 257 wordt in Westland gehaald, stelt de Raad van State op basis van een onderzoek.

De tegenstemmers zijn daarvan niet overtuigd. De burgemeester waarschuwt de raad nog voor er wordt gestemd. Hij zegt de minister te moeten informeren als de gemeenteraad tegen stemt. Hij zegt er ook bij dat Yunus Emre schadevergoeding kan eisen door de vertraging die hun plan nu oploopt. De school heeft immers groen licht gekregen van de raad van State en zal op basis daarvan zijn plannen baseren.

GBW stelt dat de raad altijd een keuze moet hebben om over te stemmen. "Als er geen keuze is, hoef je het voorstel niet aan te bieden aan de raad,'' stelt Remmert Keizer, fractievoorzitter van Gemeente Belang Westland. LPF-raadslid stelt dat de raad altijd 'zonder last of ruggespraak' besluiten mag nemen. En Westland Verstandig Peter Duijsens merkt op dat de minister het raadsbesluit dan maar moet overrulen. En dus stemden de drie partijen tegen de komst van een vestiging van Yunus Emre in Westland. Dat gaat in tegen de vrijheid van onderwijs.