Raad stemt in met afvalplan

Redactie 10-07-2019
Foto: StockDoor het afvalthuis al te scheiden zal de hoeveelheid restafval afnemen.

De grijze container voor restafval wordt eens per drie weken opgehaald en er komt een aparte container voor plastic, blikjes en drankverpakkingen. Het voorstel voor een nieuwe methode van afval inzamelen is dinsdagavond aangenomen door de Westlandse gemeenteraad.

Er is heel wat gesteggel aan vooraf gegaan, maar de oplossing moet leiden tot minder restafval. Niet alleen uit het oogpunt van duurzaamheid is het belangrijk dat Westland minder restafval produceert, zegt verantwoordelijk wethouder leen Snijders (ChristenUnie/SGP). Ook om de kosten voor de afvalverwerking in de hand te houden is dat belangrijk. De kosten voor afvalverwerking stijgen, dus hoe minder de gemeente wegbrengt, hoe lager de kosten kunnen zijn. Door het afval thuis al te scheiden, zal de bak met restafval minder vol zijn. dat is precies de bedoeling van de gemeente.

Westlanders die luiers of incontinentiemateriaal in hun afval hebben, vrezen met grote vreze: hun bakken zullen eerder vol raken. Als de containers minder vaak worden geleegd, zijn zij bang voor stankoverlast.

Daarvoor willen de politieke partijen een oplossing zoeken. Zo is geopperd een aparte ondergrondse container te plaatsen voor luiers. Maar tot die tijd kan stankoverlast het beste worden voorkomen door de luiers ingepakt in een plastic zak de container in te werpen, adviseert LPF-raadslid Peter Voskamp.