Westland heeft Cultuurkoers bepaald

Redactie 10-07-2019
Foto: []Er wordt onder meer 60.000 euro vrijgemaakt voor een beleidsadviseur cultuur en erfgoed.

De Cultuurkoers voor Westland is dinsdagavond met 29 stemmen voor en 7 tegen aangenomen door de gemeenteraad. Alleen GemeenteBelang Westland (GBW) en de PvdA zijn tegen de culturele koers die de gemeente tot 2030 wil varen.

De richting die de gemeente uit wil met cultuur is dat die bijvoorbeeld een rol gaat spelen in het onderwijs, de zorg, eenzaamheidsbestrijding en identiteitsvorming. Als bekend is hoeveel geld er beschikbaar is voor cultuur, wordt bepaald op welke manier het beleid concreet wordt.

GBW heeft uitgekeken naar de nota, maar vindt deze teleurstellend. De fractie mist de kunst in de nota, terwijl kunst volgens de partij onlosmakelijk is verbonden met cultuur. Ook vraagt de partij zich af waarom er 60.000 euro moet worden vrijgemaakt voor een beleidsadviseur cultuur en erfgoed. Tenslotte vindt de fractie geen antwoord op de vraag of de ozb-verhoging op niet-woningen ook gaat gelden voor culturele instellingen in Westland.

De PvdA vindt de hele nota te mager voor een stuk dat de koers voor elf jaar bepaalt.

Ook andere fracties hebben zo hun bedenkingen over bepaalde elementen uit de nota, maar hebben toch voor gestemd. LPF plaatst bijvoorbeeld net als GBW een kanttekening bij de aanstelling van een beleidsadviseur. De fractie vraagt zich af of die voor een jaar aan de slag gaat. GroenLinks mist de financiële paragraaf, maar prijst de aandacht voor projecten voor verschillende doelgroepen – zoals ouderen en mensen met een beperking. Ook is de eenmansfractie van Ulbe Spaans positief over cultuureducatie. "Westland loopt voorop met culturele educatie,'' merkt de GroenLinks fractievoorzitter, zelf een onderwijsman, op.

D66 ziet dat popcultuur is opgenomen in het beleid en is daar tevreden over.

Cultuurwethouder Piet Vreugdenhil verdedigt de gereserveerde 60.000 euro voor een medewerker cultuur: "Cultuur is niet iets wat medewerkers 'er even bij doen'.''

De wethouder heeft toegezegd het beleid dit jaar nog te evalueren.