Yunus Emre wil vestiging openen in 2021-2022

Redactie 17-07-2019
Foto: PR

De islamitische basisschool Yunus Emre wil in het schooljaar 2021-2022 een Westlandse vestiging openen. De Westlandse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 juli tegen de nieuwkomer gestemd. Volgens de grondwet kan dat niet. Dat heeft de Raad van State eerder al bepaald. Onderwijsminister Arie Slob grijpt in.

door Evelyne Lammerding

De drie lokale partijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland (GBW) en LPF die samen een raadsmeerderheid vormen, zien de komst van een islamitische basisschool niet zitten en blijven bij dat standpunt. Zij hebben vorige week het Plan voor Scholen waarin Yunus Emre was opgenomen, tegengehouden.

Burgemeester Bouke Arends heeft daarop onderwijsminister Slob ingelicht. Die wilde dat de raad alsnog zou instemmen met het Plan voor Scholen waarin Yunus Emre is opgenomen. Mogelijkheid daarvoor zou de raadsvergadering van dinsdag, 16 juli zijn.

Vrijheid van onderwijs

Fractieleider Peter Duijsens van Westland Verstandig laat daags voor de gemeenteraadsvergadering van 16 juli weten dat de raad het er niet meer over hoeft te hebben: "Dat is overbodig. Het is duidelijk dat de drie lokale partijen bij hun standpunt blijven. Wij kunnen de verantwoordelijkheid voor de komst van de school niet dragen."

De burgemeester laat de fractievoorzitters maandag laat in de middag weten dat bespreking van het onderwerp in de raad niet meer nodig is, omdat de partijen toch niet van gedachten veranderen. Ook schrijft hij de minister hierover te informeren.

Slob gaat ingrijpen. Hij stelt het Plan voor Scholen in plaats van de gemeente vast. Zo krijgt Westland toch een islamitische basisschool. De drie lokale partijen gaan beroep instellen tegen het besluit van de minister.

De Raad van State had eerder al bepaald dat de school de behoefte aan een locatie in Westland wel degelijk heeft aangetoond. Volgens de grondwet waarin vrijheid van onderwijs is opgenomen, komt een school dan in aanmerking voor bekostiging van het rijk.

Teleurgesteld

"De vrijheid van onderwijs is opgenomen in de grondwet. Daar kan je niet tegenin gaan," reageert Abdelsadek Maas, directeur van de Yunus Emre basisschool. "De ouders die om de school hebben gevraagd, voelen zich Westlands. Zij zijn teleurgesteld in de situatie."

Maas werkt verder aan de komst van de Westlandse vestiging van Yunus Emre. De bedoeling is dat die in het schooljaar 2021-2022 wordt geopend.

Dwangsommen naar de gemeente Westland waarover aanvankelijk werd gerept, gaan er overigens niet komen, zegt de directeur maandagmiddag. "Wij wachten het besluit van de minister af om advocaatkosten te besparen. Dat geld besteden wij liever aan onderwijs."

Voor Yunus Emre wordt de Westlandse vestiging de zesde locatie in de regio Haaglanden. Er zijn vier Haagse basisscholen die samen dertienhonderd leerlingen tellen. In het schooljaar 2020-2021 opent een vijfde locatie in Zoetermeer.

Groei

De hoofdvestiging van Yunus Emre bevindt zich op het Mandalaplein in Den Haag. "Een sublocatie in het centrum zit aan de Schalk Burgstraat. De locatie aan de Van Damstraat is de tweede subvestiging in het centrum. Hier zijn we in 2015/'16 met vier groepen leerlingen begonnen. Eind 2018/2019 hebben we zeventien groepen. We hebben een aanvraag voor verzelfstandiging per 1 oktober gedaan voor de locatie aan de Van Damstraat gedaan."

De vierde Yunus Emre basisschool is gevestigd aan de Beresteinlaan in Den Haag Zuidwest. "Rond de tien gezinnen uit Westland brengen hun kinderen nu naar deze school. Zij kunnen straks naar Naaldwijk."

Vier groepen

Maas wil in Naaldwijk met vier groepen beginnen. "Liefst ook met een voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Op die manier kunnen wij de kinderen opleiden naar het niveau dat wij in groep 8 met hen hebben willen bereikt. Onze school zit op het landelijke gemiddelde wat betreft schoolscore en dat willen wij zo houden."

Waar de vestiging precies komt, bekijkt Maas nog. "Samen met de wethouder die het wel staatsrechtelijk bekijkt en een ander standpunt inneemt dan zijn partij, zoeken wij een locatie. We hebben er een op het oog." Welke, dat kan hij nog niet zeggen.