Westlandse raad in beroep tegen komst islamitische school

Redactie 17-07-2019
Foto: Thierry Schut

De drie lokale Westlandse gemeenteraadsfracties gaan bij de Raad van State beroep instellen tegen het besluit van onderwijsminister Arie Slob het Plan voor Scholen 2020-2023, waarin de islamitische basisschool Yunus Emre is opgenomen, aan te nemen. Dat is in de raadsvergadering van 16 juli besloten.

door Evelyne Lammerding

De twee oppositiepartijen Westland Verstandig (WV), GemeenteBelang Westland (GBW) en coalitiepartij LPF die samen een raadsmeerderheid vormen, stellen beroep in tegen het besluit van Slob die het Plan voor Scholen 2020-2023 aanneemt. Daarin is ook de islamitische basisschool Yunus Emre opgenomen.

De drie lokale partijen zien de komst van deze school niet zitten. Zij hebben in de raadsvergadering van 9 juli tegen het plan gestemd. Nu heeft de minister in plaats van de raad het scholenplan vastgesteld.

Duidelijk was dat de minister het raadsbesluit daags na de raad van 16 juli zou 'overrulen' als er niet alsnog toestemming vanuit Westland zou komen; er lag al een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Die heeft gesteld dat de school voldoende heeft aangetoond bestaansrecht te hebben in Westland. Daarbij is de vrijheid van onderwijs verankerd in de grondwet. Daardoor is het onmogelijk de vestiging van een islamitische basisschool tegen te houden.

Toch zetten de lokale partijen door. Zij willen beroep instellen tegen het ministerieel besluit. Omdat zij een raadsmeerderheid vormen, stuurt de griffier een beroepsschrift naar de Raad van State. De griffier doet dat in naam van de Westlandse gemeenteraad.

In de praktijk zal het beroep niets uithalen. Om te bewerkstelligen wat de lokale partijen willen, is een grondwetswijziging nodig die de vrijheid van onderwijs afschaft.

Tegen

De zes andere gemeenteraadsfracties zijn tegen het beroep. Zij wijzen allemaal op de grondwet en de vrijheid van onderwijs. Fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij Jenny Vermeer: "Het dwarsbomen van de minister is laf en misleidend.''

De fractievoorzitter van eenmans-oppositiepartij PvdA, Nico de Gier stelt dat de lokale partijen wel degelijk beseffen dat zij de komst van een islamitische basisschool niet kunnen tegenhouden. "Het enige wat zij doen is de stem van hun Westlandse achterban verwoorden. Dat heet populisme.''

Ook coalitiepartij VVD verwijt de lokale partijen bedrog: "Zij houden de inwoners van Westland voor het lapje door te doen alsof er een keuze is. Maar dat is niet zo,'' zegt Geraldine van der Knaap.

D66 laat weten ernstig bezwaar te hebben dat een meerderheid een minderheid wil onderdrukken door hen een klassiek grondrecht te onthouden.

GBW-raadslid Kelly van Rijn zegt dat haar fractie de vrijheid wil hebben om tegen een voorstel te stemmen. Ook tegen de komst van een islamitische basisschool. "Als de minister er anders over denkt, gaan wij daar hard tegenin. Wij willen dit niet realiseren.''

Willy de Zoete van ChristeUnie/SGP zegt niets te maken willen hebben met het beroep dat wordt ingesteld.