Werkgroep Oud 's-Gravenzande verder als vereniging

Redactie 03-08-2019
Foto: VoGHet bestuur van de nieuwe Vereniging Oud 's-Gravenzande bij een relatief onbekend 's-Gravenzands monument: de eeuwfeestzuil uit 1913. V.l.n.r. secretaris Joke Gijsberts, voorzitter Michiel Kruijthof en penningmeester Ruud Heus.

Al decennia lang leeft de interesse in het 's-Gravenzandse verleden. Niet verwonderlijk, aangezien de enige stad in het Westland terugkijkt op een rijke historie van meer dan 800 jaar. In 1975 is daarom door enkele enthousiaste 's-Gravenzanders de Werkgroep Oud 's-Gravenzande opgericht. Die werkgroep gaat nu verder als vereniging.

De werkgroep had al snel een flink aantal leden en de activiteiten bestonden uit archiefonderzoek en voorlichting. Regelmatig werden lezingen en diapresentaties verzorgd. Ook heeft de werkgroep archeologisch onderzoek verricht in de tijd dat daar nog geen gemeentelijk beleid voor was. De laatste opgraving die de werkgroep heeft verzorgd is die van het begijnhof en de buitenplaats Vreeburgh aan het Vaartplein in 1999. In de jaren daarna heeft de werkgroep te maken gehad met een slinkend aantal leden, totdat er vorig jaar nog een drietal over was.

Vereniging

Maar ook voor de jongere generatie heeft het verleden aantrekkingskracht. Afgelopen winter hebben enkele 's-Gravenzanders de koppen bijeen gestoken om 'Oud 's-Gravenzande' nieuw leven in te blazen. In eerste instantie is het idee los van de bestaande werkgroep ontstaan, maar al snel is contact gezocht en is gedurende de wintermaanden onderzocht in hoeverre de werkgroep een doorstart kon maken. Het oprichten van een vereniging, om op die manier als rechtspersoon op te kunnen treden, was daarin een logische stap. Op 16 april is de Vereniging Oud 's-Gravenzande opgericht. Het driekoppige bestuur bestaat uit Michiel Kruijthof als voorzitter, Joke Gijsberts als secretaris en Ruud Heus als penningmeester Jan Dahmeijer en Piet van der Steen, beide al decennia lang verbonden aan de werkgroep, zullen het bestuur ondersteunen bij het uitbouwen van de vereniging.

Nostalgie

De Vereniging Oud 's-Gravenzande zal niet alleen de activiteiten van de voormalige werkgroep voortzetten, maar ook nieuwe activiteiten ontplooien. Zo is er een wandeling uitgezet langs diverse historische plekken in het centrum en is via de Izi-Travel app een fietsroute uitgezet. De leden zullen een aantal keer per jaar een online nieuwsbrief ontvangen met interessante wetenswaardigheden over 's-Gravenzande. Niet alleen het verre verleden zal aan bod komen: ook de recente geschiedenis zal een grotere rol gaan spelen. De 's-Gravenzandse dertigers en veertigers van nu zijn immers lang niet allemaal meer in de oude kern opgegroeid, maar grotendeels in de nieuwbouwwijken die na de oorlog tot stand zijn gekomen. Ook die maken deel uit van de stadshistorie. Om ook voor deze en toekomstige generaties de nostalgie naar "hun" 's-Gravenzande levend te houden, is het van belang dat eenvoudige dingen die nu zo gewoon lijken, voor de toekomst te bewaren.

Stardust

De vereniging wil ook een collectie opbouwen, waarin zowel het verre als het recente verleden terugkomt: niet alleen bodemvondsten, ansichtkaarten en voorwerpen of documenten uit de oorlog zijn gewenst, maar zo zijn er bijvoorbeeld al een steen en een tegel uit de Koningswerf, een stoeptegel van het Gemeentelijk Engergiebedrijf, een 's-Gravenzandse hondenpenning en een wat onderdelen uit het in 1976 gestrande schip Stardust aanwezig, maar staan bijvoorbeeld een zinken vuilnisemmer en een oud plaatsnaambord nog op het verlanglijstje.

In het najaar zal de vereniging een eerste openbare bijeenkomst organiseren, een historisch café dat voor jong en oud een feest van herkenning zal zijn. Ook op Open Monumentendag op 14 september zal de vereniging aanwezig zijn in de Dorpskerk, het trapgevelhuisje op het Marktplein en in het privé-museum van Ruud Heus in de Langestraat. Initiatieven vanuit de leden worden ook zeer op prijs gesteld. Wie ook lid wil worden kan mailen naar oudsgravenzande@hotmail.com.