Eenzaamheid gaat niet met vakantie

Redactie 14-08-2019
Foto: Stock

'Er bestaat geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn', aldus zanger Herman van Veen. Zeker in de vakantieperiode voelen ouderen zich nog meer alleen dan anders. Een landelijk fenomeen? Of ook in Westland?

door Jan Cammeraat

In de vakantieperiode zijn buren, vrienden, familie en vrijwilligers vaak op vakantie. Op televisie worden herhalingen uitgezonden en de wekelijkse bejaardensoos is tijdens de zomermaanden gesloten. De zomer is voor wie zich alleen voelt vaak geen pretje. Joke Schokker (Manager Zorg bij Careyn): "Ik merk dat eenzaamheid in de zomermaanden een trend is. Door de vakantie voelen ouderen zich vaak eenzamer. Hun kinderen zijn op vakantie en verdelen hun vrije tijd anders dan gewoon. Dit maakt dat ouderen soms het gevoel hebben minder aandacht te krijgen van hun kinderen. Ook de zorgverleners zijn tijdens de zomermaanden door vakantie niet altijd dezelfde personen. En als professionele zorgverlener kunnen we in de zomerperiode - door krapte op de arbeidsmarkt - niet altijd iedereen helpen. Dat maakt het dubbel zwaar voor ouderen."

Extra activiteiten

Verschillende organisaties in Westland organiseren in de zomermaanden extra activiteiten. Ton ter Heijden is voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Kas en Kust. "Van september tot juni organiseren wij wekelijks een soosmiddag. Als alternatief organiseren wij tijdens de vakantieperiode in samenwerking met de Westlandse Druif een zogenoemde poel-e-toer (https://poelzoneff.nl). Dat is een rondleiding in de natuur van de Poelzone die dagelijks mogelijk is. Hierdoor bieden wij mensen die de soosmiddag missen een mogelijkheid om een leuke middag te hebben en de eenzaamheid een beetje weg te poetsen. Daarnaast organiseert een bestuurslid in Monster bijeenkomsten in haar bloementuin. Het zijn voorbeelden van kleine initiatieven die verlichting geven bij de eenzaamheid in de zomermaanden."

Ook Vitis Welzijn organiseert de laatste jaren extra activiteiten in de zomermaanden. Anemieke Jansen is Manager Buurtwerk & Vrijwillige Inzet "Ondanks de warmte van deze zomer viel het mij op dat er onder ouderen nog steeds behoefte is om er op uit te trekken. Ze komen liever naar de bingo dan thuis te zitten puffen. Ondanks dat er veel vrijwilligers met vakantie zijn, streven wij ernaar om zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan. Het is trouwens typisch Westlands dat wij kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers. Als ik collega's uit andere regio's spreek, kijken zij altijd jaloers naar de hoeveelheid vrijwilligers in Westland."

Gezondheidsmonitor

Volgens de laatste Gezondheidsmonitor van de GGD is 39% van de inwoners van Westland vanaf 19 jaar weleens eenzaam. In 2012 was dit nog 31%. Hiervan is 7% ernstig eenzaam. Volgens GGD Haaglanden wordt eenzaamheid tijdens de zomermaanden niet specifiek gemeten. "De Gezondheidsmonitor vindt een keer in de vier jaar plaats. Wij monitoren geen specifieke periode. Het is echter niet vreemd dat juist ouderen zich in de zomermaanden eenzamer voelen. De laatste tijd is het ook vaker in het nieuws. De groep ouderen wordt groter, woont langer thuis en er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast hebben we te maken met bezuinigingen in de gezondheidszorg. GGD Haaglanden besteedt ook aandacht aan ouderen om te kijken wat we kunnen doen om ouderen vitaal en gezond te houden. Het is goed dat Westlandse organisaties in de zomer extra activiteiten organiseren. Maar iedereen kan wat doen. Ouderen bijvoorbeeld bij warm weer aanspreken of ze wel voldoende drinken, als familie of kennis een keer extra opbellen, een kaartje sturen enzovoort. Het lijkt logisch, maar wordt in de praktijk bijzonder gewaardeerd."

Terugdringen

Gemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Hard nodig, want het aantal eenzamen in Westland stijgt. Wethouder Piet Vreugdenhil: "Eenzaamheid betekent dat je iets mist. Je voelt je niet verbonden en hebt minder sociale relaties dan je zou willen. Dat kan gevoelens geven van zinloosheid, verdriet, angst en leegte. Sommige mensen krijgen ook lichamelijke en psychische klachten door eenzaamheid. Hoe eerder eenzaamheid wordt herkend, hoe meer je kunt doen voor iemand."