Advies Museummakers:Museum Maassluis meer elders promoten

Redactie 17-08-2019
Foto: Peter FarlaHet rapport 'Een goed bewaard geheim' werd vorig weer overhandigd.

Aanvankelijk wilden Pieter van Houten, conservator, en Caroline Schillemans, medewerker educatie en tentoonstellingen van Museum Maassluis, laten uitzoeken hoe de historische collectie en de Historische Zaal nog beter benut zouden kunnen worden.

door Chrit Wilshaus

En zo werd contact gelegd met STAAG Museummakers. "Zij bleken zulke goede ideeën te hebben dat we ons afvroegen of zij ook niet naar de totaliteit van het museum zouden kunnen kijken", verduidelijkt museumvoorzitter Hans Ploeg. Het rapport 'Een goed bewaard geheim' (voor onderzoeker Taco Pauka bleek Maassluis leuker te zijn dan hij had gedacht, vandaar die titel), werd recent overhandigd aan cultuurwethouder Corine Bronsveld. Bekend is dat Museum Maassluis de ruimtes zo optimaal mogelijk benut maar daarbij tegen de grenzen van wat nog mogelijk is aanloopt. Ook de Historische Vereniging Maassluis (HVM), die in het museum trok, heeft daarmee te maken. "Op een gegeven moment was het woonhuis naast ons te koop. We hebben onderzocht en tekeningen laten maken of het erbij betrekken van dat pand een mogelijkheid zou kunnen zijn maar dat bleek toch niet de goede oplossing te zijn."

Heel breed advies

Het advies dat STAAG Museummakers heeft uitgebracht gaat volgens Ploeg over veel meer dan alleen de huisvesting van de HVM en het gebruik van de Historische Zaal. "Ze hebben een heel breed advies neergelegd. Sommige adviezen daarin kunnen we direct uitvoeren (gisteren kwamen partijen al bij elkaar om te praten over de adviezen, red.) en anderen zijn problematischer om uitgevoerd te worden. Daarvoor willen we met de gemeente om tafel." Hoewel het zeker ook om geld gaat, benadrukt Ploeg dat er eerst een goed plan moet komen. "Dit rapport biedt daar zeker handvatten voor. Bij het onderzoek waren naast Museum Maassluis ook de Vrienden van Museum Maassluis en de HVM betrokken. We staan er dus echt allemaal achter".

Efficiënter

Wat Ploeg betreft, mag er meer gebruik gemaakt worden van Museum Maassluis. Een andere indeling en gebruik van ruimtes zou daar wellicht aan kunnen bijdragen. "Want een van de zaken waar ik me altijd zorgen om gemaakt heb, is dat het museum maar beperkt open is. Ik weet dat het allemaal met vrijwilligers moeten gebeuren en dat is best allemaal heel ingewikkeld, maar je zou het gebouw efficiënter kunnen gebruiken." Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het museum de blik meer naar buiten zou moeten richten. Maar promotie van het museum kost (veel) geld, weet ook Ploeg, die daar graag met de gemeente over wil praten. Ook beveelt het rapport aan om meer gebruik te maken van lange termijn planningen. Nu wordt ongeveer een jaar vooruit gepland.