Ouderenzorg'Ze willen de laatste euro's eruit knijpen'

Redactie 12-09-2019
Foto: PR

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) ziet het resultaatgericht herindiceren van huishoudelijke zorg - een nieuwe manier van huishoudelijke zorg toekennen - niet zitten. Er ontbreekt nog teveel om het systeem dat in het voorjaar door de politiek 'on hold' is gezet in de praktijk te brengen. Dat zegt Ab Ruigrok. Zorgwethouder Piet Vreugdenhil (CDA) heeft de raad 700.000 euro gevraagd om het nieuwe beleid uit te voeren. De oppositie roert zich.

door Evelyne Lammerding

Gemeenten bepalen hoeveel thuishulp een oudere nodig heeft. Mevrouw A. krijgt bijvoorbeeld drie uren huishoudelijke hulp op de dinsdagmorgen. Maar wat betreft de gemeente Westland moet dat anders. Niet het aantal uren, maar het resultaat - een 'schoon en leefbaar huis' - telt. Wmo-medewerkers moeten nu bekijken of de zorg die ouderen kregen nog wel klopt naar de nieuwe maatstaven. Maar wat die maatstaven zijn - 'schoon en leefbaar' - is nog niet vastgesteld.

Minder

Met het nieuwe systeem kan een cliënt wel in de ene week meer en in de andere week minder uren worden geholpen. Dat eerste gelooft KBO Westland-voorzitter Ab Ruigrok niet. "Reken erop dat er bij de een wel minder uren kan worden gewerkt, maar bij de ander niet meer. Met dit systeem willen ze de laatste euro's eruit knijpen."

Hij licht toe: "Wmo-medewerkers bepalen in welke trede - zwaarte - iemand komt. Aan elke trede zit een geldbedrag vast. Stel dat je in een trede zit die voor vier uur zorg staat. Maar je huis is na drie uur werken schoon. De thuiszorgmedewerker moet dan door naar de volgende cliënt en krijgt drie uur uitbetaald. Het uur gaat dan naar de organisatie. Incentive heet dat. Het is een bonus, alleen niet eenmalig. Goed voor bedrijven, maar binnen de zorg kan het niet. Zo vloeit zorggeld naar organisaties. Zorgelijk."

Opjagen

Ruigrok voorziet dat thuiszorgmedewerkers worden opgejaagd om nog sneller te werken. "En ouderen weten van tevoren niet hoe lang een medewerker er zal zijn. Dat maakt onrustig."

Wat betreft KBO ligt er nog teveel open om nu al met het systeem van start te gaan. "Er liggen veertien aanbevelingen. Dat is teveel."

Ellen Boxman werkt in de thuiszorg. Zij vreest eveneens voor de gevolgen voor cliënt en medewerkers. De aandacht voor cliënten zal drastisch afnemen als de medewerkers alleen nog poetsen en niet meer praten bij een kop koffie. "Een leidinggevende heeft gezegd dat ik dan anders moet werken. Koffie in slokken tussen het werken door opdrinken. En als ik bijvoorbeeld de badkamer moet doen, zal ik een stoel voor de cliënt in de badkamer moeten neerzetten. Kan er tijdens het werk worden gepraat. Ik heb het al geprobeerd. Die cliënt vond het helemaal niks."

Dat het praatje door Vitis Welzijn kan worden gemaakt, vindt ze een slecht idee: "Ouderen krijgen al veel verschillende mensen over de vloer, dat willen ze niet."

Ook voor de medewerkers ziet de professional geen vooruitgang: "Waar je plezier in hebt, de betrokkenheid bij de mensen, wordt eruit gehaald. Wij moeten straks twee uurtjes naar een cliënt en dan door naar de volgende, en de volgende. Maar wij hebben ook ruggen en handen die kapot kunnen."

Verdeeld

Een politieke meerderheid wil verder met het resultaatgericht herindiceren. Coalitiepartijen zien het systeem wel zitten als de veertien aanbevelingen worden verwerkt. Over die punten krijgen de raadsleden schriftelijk een toelichting. VVD heeft nog twee voorwaarden zegt Géraldine van der Knaap: "Er moet een onafhankelijke cliëntondersteuner komen. En de wethouder moet met de KBO in gesprek."

Oppositiepartij GemeenteBelang Westland ziet er niets in. "Resultaatgericht herindiceren is een verdienmodel voor zorgorganisaties," zegt Kelly van Rijn. "Medewerkers moeten nog erger aanpoten, maar zij kunnen niet vliegen. Het levert geen kostenbesparing op. En er wordt steeds gezegd dat de kosten op deze manier in de hand worden gehouden. Maar is dat wel zo? Wij komen erop terug in de raad van 24 september. Met Westland Verstandig en GroenLinks bereiden wij een motie voor."