Arbeidsmigrantenhuisvesting: Geen nieuwe aanvragen ingediend

Redactie 12-09-2019
Foto: Rolf van Koppen Fotografie\/Archief

Piet Jongmans heeft de gemeente woensdagavond 11 september de petitie tegen de bouw van een Polenhotel aan de Monsterse Madeweg aangeboden. De Monsternaar heeft de raadsleden in de commissie ook uitgelegd waarom de omwonenden tegen de komst van een dergelijk onderkomen zijn. Maar daarmee is het idee nog niet van tafel.

Dat de Monsternaren een onderkomen voor 156 arbeidsmigranten aan de Madeweg niet zien zitten was al bekend. Tijdens de informatieavond in juli hebben zij daar massaal geen misverstand over laten bestaan. Nadien hebben de bewoners een brief naar het college gestuurd. Daarin geven zij hun bezwaren tegen het idee weer. Het gaat om onder meer gevreesde overlast, spreiding van arbeidsmigranten die er volgens de bewoners niet is als er aan de Madeweg wordt gebouwd en over het bouwen in een woonwijk. De petitie moet hun standpunt kracht bij zetten.

Bewonersbrief

De bewonersbrief is op voorstel van Gemeentebelang Westland (GBW) besproken in de commissie. GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer zegt dat zijn fractie het eens is met de bewoners. Wat betreft GBW gaat het plan van tafel. Daarnaast merkt hij op dat de communicatie naar de bewoners anders had gemoeten. De roerige informatieavond van juli laat hij ook niet onbesproken.

Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, merkt onder meer op dat een evenwichtige spreiding ontbreekt.

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) is het eens met Keizer dat de gemeentelijke brief naar de bewoners te zakelijk was voor een emotioneel beladen onderwerp. Maar zij verwijst de locatie Madeweg nog niet naar de prullenbak. "Er is nog geen aanvraag gedaan," zegt Zwinkels. Daarmee doelt zij niet alleen op Monster. Ook voor de locaties in Naaldwijk en Poeldijk zijn geen aanvragen binnengekomen. "En locaties op voorhand afwijzen, maakt de realisatie van tweeduizend bedden wel heel ingewikkeld.''

Omdat er nog geen aanvraag is binnengekomen om een accommodatie voor arbeidsmigranten aan de Madeweg te bouwen, kunnen omwonenden nog geen zienswijzen indienen.

Teleurstellend

Als het later in de vergadering gaat over noodlocaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting, moet de wethouder meedelen dat van de dertien aanvankelijke voorstellen er drie over zijn. "Teleurstellend,'' aldus Zwinkels.

Noodlocaties kunnen bij tuinbouwbedrijven komen. Er geldt dan een vergunning voor drie jaar, tegenover tien jaar voor de arbeidsmigrantenhotels aan de rand van dorpskernen.

Deze noodoplossing is in het leven geroepen om naast het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten te bestaan. "Van de eerste dertien locaties beleven er na toetsing zeven over. Daarvan zijn vier afgevallen. In sommige gevallen werden de betrokkenen het niet eens over de prijs en bleek de grond naderhand niet beschikbaar,'' legt de wethouder de commissieleden uit.

Hoewel de termijn om noodlocaties aan te dragen is verlengd van 31 mei naar 1 oktober, zijn er geen nieuwe voorstellen binnen gekomen. Volgens de wethouder zijn de kosten blijkbaar te hoog voor de exploitatietijd. Zij wacht tot 1 oktober de reactie vanuit de tuinbouwsector nog af.