Wethouder ontvangt eerste exemplaar Durf!

Redactie 12-09-2019
Foto: Bibliotheek Westland

Van 9 tot en met 15 september is het de Week van de Alfabetisering. Hiermee wordt een positieve leercultuur gestimuleerd en wordt geprobeerd om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken. Zodat meer mensen de kans krijgen om (beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en om te gaan met de computer of smartphone. Dit is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Het thema van de Week van de Alfabetisering is Durf! mee te doen! Via dit thema worden ook laaggeletterden zelf aangesproken, met de vraag 'Wat wil jij leren?'. Durf! Is ook de titel van een boekje dat is samengesteld door Bibliotheek Westland met de verhalen van dappere Westlanders die opnieuw naar school gingen om beter te leren lezen en schrijven. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Wethouder Vreugdenhil door Carina, die ook haar verhaal doet in het boekje. Het boekje is verkrijgbaar bij Bibliotheek Naaldwijk. Op donderdag 12 september wordt het boekje uitgedeeld door taalambassadeurs aan belangstellenden in Winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk.