'Binnen drie maanden nieuw kustbeleid'

Redactie 13-09-2019
Foto: Archief

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, Kust) komt binnen drie maanden met een beleidsvoorstel voor strandpaviljoens naar de gemeenteraad toe. Dat heeft zij de raadscommissie woensdagavond 11 september toegezegd.

Zwinkels deed die toezegging in reactie op een motievoorstel van Westland Verstandig (WV). Daarin vraagt WV binnen drie maanden om beleid voor het jaarrond open zijn van Westlandse strandtenten.

De meeste horeca-exploitanten aan de kust hebben een vergunning om in het strandseizoen open te zijn. Twee jaar geleden werd in de Westlandse Kustvisie opgenomen dat op elke strandslag een strandtent het hele jaar mag exploiteren. Maar de Kustvisie waarin de richting voor integraal kustbeleid werd aangegeven, is na de wisseling van het gemeentebestuur vorig jaar, in de prullenbak verdwenen. Toch wil de raad niet dat er ad hoc besluiten worden genomen voor strandzaken.

Het kustbeleid is in voorbereiding, zegt Zwinkels.

Feestpaleizen

GroenLinks fractievoorzitter Ulbe Spaans is altijd groot voorstander geweest van een integraal Westlands kustbeleid. Daarin moet helder staan hoe de gemeente omgaat met het jaarrond open zijn van strandtenten. "Het is onwenselijk tien tot veertien feestpaleizen aan de kust te hebben waar het op zaterdag altijd feest is, maar waar strandbezoekers op zondagmorgen geen kopje koffie meer kunnen drinken, omdat de ondernemer er qua personele bezetting niet uitkomt,'' zegt hij. Daarbij wil Groen Links de natuur ontzien. Tenslotte merkt Spaans op dat er moet worden opgepast voor precedentwerking (sneeuwbaleffect).

Ook Benjamin Hofland van de eenmansfractie D66 wil het jaarrond open zijn van strandpaviljoens integraal bekijken. "Ik sta er pragmatisch in. Als een strandslag helemaal geen strandtent heeft die jaarrond open is, kunnen er wat mij betreft op een ander slag wel twee het hele jaar open zijn. Maar dat moet wel in het geheel passen.''

Inspreken

Jessica Geertz van strandpaviljoen Elements Beach wilde inspreken op het onderwerp. Zij wil een haar uitspanning jaarrond openen. Als ze begint over haar plan om gasloos te ondernemen en over de voordelen die zij ziet als op- en afbreken van de strandtent overbodig is, wordt ze afgekapt door commissievoorzitter Cor van der Mark.

Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, valt hem daar later in de vergadering op aan. "Takkiaans,'' noemt hij de actie, geen compliment uit Duijsens mond. Van der Mark verdedigt zich door duidelijk te maken dat het de inspreker van tevoren duidelijk was dat zij op het onderwerp kon inspreken. Dat ging niet over haar individuele zaak en bijbehorende details, verheldert Van der Mark.