In gesprek over Polenhotels op bedrijventerreinen

Redactie 25-09-2019
Foto: Thierry Schut

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) blijkt al enige tijd in gesprek te zijn met de bloemenveiling FloraHolland in Honselersdijk en het bedrijventerrein abc westland in Poeldijk over de mogelijke bouw van onderkomens voor arbeidsmigranten. Dat zei zij in haar reactie op een motie van GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, LPF en CDA over arbeidsmigrantenhuisvesting op de terreinen.

De motie roept de mogelijkheid te onderzoeken arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen in Poeldijk en Honselersdijk onder te brengen. Zwinkels zei blij te zijn met de motie. Ook de raadsfracties zijn positief over het idee bedden voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen te plaatsen. Alleen GroenLinks ziet die gedachte niet zitten. De motie is aangenomen.

Westland wil tweeduizend bedden voor arbeidsmigranten in nieuwe (tijdelijke) onderkomens plaatsen. Daarvoor zou Zwinkels vorig jaar met een lijst van zestien locaties komen. Daar is het nog niet op uitgedraaid. Drie nieuwe locaties die bekend zijn gemaakt, stuitten op grote weerstand van Westlanders die in de buurt wonen. Ook het alternatief om voor kortere tijd arbeidsmigranten bij tuinders op het terrein onderdak te geven komt maar niet van de grond.

Vragen

Vanuit de gemeenteraad kreeg Zwinkels de vraag of er in de onderkomens ruimte is voor 'gemengde doelgroepen'; behalve arbeidsmigranten ook spoedzoekers. Ook werd gevraagd of het om grootschalige locaties gaat.

De wethouder had daarop nog geen antwoord. Zij legde uit dat ze de locaties nog niet bekend had gemaakt, omdat concrete plannen nog ontbreken. Data kon zij evenmin verstrekken. Wel kon Zwinkels zeggen dat met een eventuele komst van onderkomens voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen aan de vraag van tweeduizend bedden is voldaan. Daarnaast heeft zij gezegd dat er nu onderzoek wordt gedaan naar onder meer de sociale gevolgen en de veiligheid van de Polenhotels op de beide locaties.

Zij komt later met haar bevindingen terug naar de politiek, dat doet zij bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2020.