Meerjarenbegroting: Tekort eist lastenverzwaring, maar voorzieningen blijven

Redactie 27-09-2019
Foto: Stock

Een tekort oplopend tot 14 miljoen euro. Daar hikt het college van b en w tegenaan bij het opstellen van de Westlandse meerjarenbegroting. "Maar we zijn blij dat de begroting sluitend is,'' zegt wethouder van Financiƫn, Ben van der Stee (LPF). "We kunnen ook alle voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken behouden.'' In andere gemeenten is dat wel anders. Daarnaast investeert het college in bijvoorbeeld onderwijs en dorpscentra.

door

Fors tegenvallende rijksbijdragen - de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is daarover nog steeds in de lobby met het Rijk - en tegenvallende opbrengsten uit heffingen en leges. Oplopende kosten voor de jeugdzorg. Een dure energietransitie en hogere rekeningen voor ict van de gemeente veroorzaken samen het tekort dat zonder ingrijpen oploopt tot 14 miljoen in 2023. Met verhoging van belastingen, heffingen en geld uit de spaarpot wordt het tekort aangepakt.

Woonlasten

Van der Stee kondigde in het voorjaar al een heel rijtje impopulaire maatregelen aan. De woonlasten stijgen gemiddeld met 75 euro. "De kosten voor de afvalinzameling en -verwerking zijn gestegen,'' verklaart hij de stijging. Aan de andere kant verhoogt het college de onroerende zaakbelasting op woningen niet.

Een verhoging van de onroerende zaakbelasting op niet-woningen van 30 procent en de herintroductie van hondenbelasting hoorden wel bij de niet-geliefde maatregelen uit het voorjaar. De gemeenteraad vond dat helemaal niks. In het begrotingsvoorstel zijn deze twee voorstellen dan ook aangepast en verdwenen. De onroerende zaak belasting (ozb) op niet-woningen stijgt niet met 30 procent zoals b en w in het voorjaar had voorgesteld, maar met 25 procent. De hondenbelasting wordt toch niet opnieuw ingevoerd. Dat scheelt samen 1,3 miljoen euro.

School, bad, woning

Dat geld moet ergens anders vandaan worden gehaald. Het college laat de uitbreiding van de hockeyvelden, nieuwbouw voor het Naaldwijkse zwembad De Hoge Bomen en de bouw van een tijdelijke basisschool in nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk achterwege.

"Een tijdelijke school kost 1,5 miljoen euro,'' legt Van der Stee, eveneens verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, uit. Hij kiest er liever voor direct nieuwbouw te plegen.

De school, het zwembad en zorgwoningen worden wat hem betreft bij elkaar op een locatie ondergebracht. "Een zwembad met daarnaast de school en daarboven zorgwoningen,'' verheldert hij. "Een projectgroep gaat ermee aan de slag. Binnen een jaar is er een plan. In 2021 zou de bouw moeten beginnen. Er moet nog dekking worden gevonden voor het zwembad van 18 miljoen euro.''

De wethouders opperen dat het geld voor het zwembad en het theater misschien uit de reserve kan komen. Maar de raad moet daar nog over spreken.

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting is 28 miljoen euro opzij gelegd. Dat is nodig, omdat Westland veel nieuwbouw kent. De bevolking groeit sneller dan verwacht en er komen meer kinderen bij. "Wateringen Noord, Monster Noord, Waelpolder, Molensloot in De Lier krijgen een school en de Nieuwe Weg krijgt vervangende nieuwbouw,'' zegt van der Stee. Omdat de Hofvilla in Wateringen nu al wordt overspoeld met nieuwe aanmeldingen, kan de Eendenburcht een tijdelijke onderwijslocatie worden. "Eerst wordt bekeken of zij nog in leegstaande lokalen in de Mariaschool, de Kijckert of de school in Kwintsheul terecht kunnen. Is dat niet zo, dan kunnen portocabins op de locatie van de Eendenburcht uitkomst bieden tot de nieuwe school voor Wateringen Noord er is,'' zegt Van der Stee. Hij voert volgende maand overleg met de Westlandse schoolbesturen.

In de begroting is ook rekening gehouden met de komst van de islamitische basisschool in Westland. Er is 3 ton gereserveerd. Volgens de wethouder is dat geen bijdrage voor nieuwbouw, maar wel voor een zoektocht naar onderdak. "De school begint klein. Die groepen worden in een bestaand pand ondergebracht, maar bij wie en waar, dat weten we niet.''

De Naald

Theater De Naald wordt gerenoveerd. Daarna wordt een nieuwe Naald ontwikkeld. Wethouder Pieter Varekamp (VVD, accommodaties) verklaart dat het dak en de vloer van het theater serieuze problemen kennen. Daarom is renovatie noodzakelijk. Daarvoor wordt 6 ton uitgetrokken. Voor een nieuwe Naald moet nog dekking worden gevonden.

Varekamp houdt zich ook bezig met sport. Hij kan benoemen dat het Fitpark in Heenweg kan doorgaan. Belangrijk; het college wil burgerinitiatieven aanmoedigen. Het openluchtbad De Waterman in Wateringen dat nu drijft op het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! mag rekenen op een incidentele gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro voor volgend jaar. "Voor de jaren erna volgt de discussie in de gemeenteraad,'' aldus Varekamp.

Verder legt hij uit dat er geld wordt gevonden door wegen na langere tijd af te schrijven. "Nu is een weg na 25 jaar afgeschreven. Dat klopt voor wegen waar veel wordt gedraaid. Maar andere wegen kunnen na 30 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten komen daardoor lager te liggen.''

De gemeenteraad bespreekt de begroting in november.