Coming Out Day: 'Roze boot in Varend Corso zou mooi zijn'

Redactie 09-10-2019
Foto: []

Welzijnswethouder Piet Vreugdenhil (CDA) hijst vrijdag de regenboogvlag weer omhoog. Westland doet als Regenbooggemeente mee aan de landelijke 'Coming Out Day' voor lesbiennes, homo's, bi-seksuelen transseksuelen en intersekse personen (lhbti'ers).

door Evelyne Lammerding

Wethouder Vreugdenhil hijst vrijdag bij het verzorgingshuis de Terwebloem in Poeldijk de regenboogvlag en doet dat ook bij ISW Hoogeland in Naaldwijk. Roze ouderen is het thema van de Coming Out Day van dit jaar. Zorginstellingen Pieter van Foreest heeft een aantal jaren de Roze Ouderen Salon in de Terwebloem.

Bij het Bureau voor Discriminatiezaken voor de regio Haaglanden zijn in 2017 en in 2018 geen meldingen binnengekomen van discriminatie op seksuele voorkeur. Dat zegt woordvoerder Edgar Polak. Nul meldingen betekent niet dat er niet wordt gediscrimineerd, voegt hij daaraan toe: "Cijfers van de politie laten namelijk zien dat er in 2017 zes keer melding is gemaakt van discriminatie. In 2018 is er een melding geweest. Het aantal meldingen van nul is daarom meer een indicatie van de meldingsbereidheid. Ook gezien de achtergrond van lhbti'ers in Westland.''

Reputatie

Westland heeft nog steeds geen goede reputatie als het gaat om welzijn voor lhbti'ers. Polak memoreert aan discussies die zijn gevoerd over hoe lhbt 'ers in Westland zich voelen. "En daaruit is gebleken dat lhbt 'ers het best nog lastig hebben in de kleine kernen van Westland.''

De gemeente Westland zegt aandacht te hebben voor het welzijn van lhbti'ers in Westland. Sinds 2015 is de gemeente samen met Den Haag, Delft, Zoetermeer en Voorburg-Leidschendam een van de vijf regenbooggemeenten in Haaglanden. Voor die tijd voerde zij sinds 2012 lhbti-beleid uit onder de noemer 'Koploper gemeente'.

Samenwerking

Naast deelname aan de jaarlijks terugkerende Coming Out Day, bestaan er samenwerkingsverbanden met Vitis Welzijn, de bibliotheek Westland, zorginstellingen, het onderwijs en de stichting Blankenstein-foundation in de sportwereld,laat een gemeentewoordvoerder weten. "Het COC-Haaglanden heeft van de gemeente de opdracht gekregen lhbti Westlandbreed onder de aandacht te brengen. Het COC kan bijvoorbeeld voorlichting geven op scholen. Ook heeft de gemeente scholen opgeroepen praatgroepen op te richten. Die worden gsa's genoemd, wat staat voor gender & sexuality alliance. En de scholen is gevraagd gsa-netwerken te organiseren. In je tienertijd ontwikkel je je identiteit. Daarom is het belangrijk dat scholen er aandacht voor hebben. Iedereen moet zich helemaal vrij kunnen voelen. Je moet verliefd kunnen worden op wie je wilt zonder je daarover beschaamd te voelen.''

In de bibliotheek van Naaldwijk heeft 8 november een debat plaats met gender als thema, geeft de woordvoerder als een concreet voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente en bibliotheek.

Uitstraling

Maxim van Ooijen uit Wateringen is vrijwilliger bij het COC Haaglanden. Wat hem betreft kan het Regenboogstedenbeleid in Westland meer uitstralen. Dat heeft hij ook politiek aangekaart. "De gemeente krijgt 20.000 euro van het ministerie voor beleid. Ik hoop dat de gemeente daarvoor meer activiteiten gaat organiseren. De gsa in Westland is door de kinderen zelf opgezet. En het regenboogzebrapad in Naaldwijk is er op initiatief van de gemeenteraad gekomen, niet uit de pot geld van het ministerie.''

Van Ooijen zegt weinig te merken van het lhbti-beleid. "Terwijl statistisch gezien acht- tot negenduizend lhbti 'ers in Westland wonen.''

Tegelijkertijd wijst hij op de aandacht die de sport via de Blankenstein foundation heeft voor het onderwerp. "En scouting De Lier is ermee bezig. Het zou mooi zijn als er in het Varend Corso een roze boot zou meevaren. Verder hoop ik dat alle scholen in Westland een gsa krijgen. Maar de scholen lijken niet vooruit te branden,'' zegt Van Ooijen. Nu heeft alleen ISW Hoogeland in Naaldwijk een dergelijke praatgroep. "En het zou mooi zijn als in de zorginstellingen de roze loper uit zou gaan,'' aldus de COC-vrijwilliger.

De Coming Out Day vrijdag heeft speciale aandacht voor roze ouderen. Een Westlandse delegatie bezoekt daarvoor de mini-conferentie die dan in Den Haag wordt gehouden.