Begin 2020 helderheid toekomst WOS

Redactie 10-10-2019
Foto: Archief - Gerard VellekoopHet team van WOS Media.

De WOS mag over drie of vier maanden helderheid verwachten over hun toekomstige locatie. Wethouder Piet Vreugdenhil (CDA) heeft de gemeenteraadsleden woensdagavond in de commissie toegezegd in januari of februari met een uitgewerkt plan te komen.

Aart den Haan typeert de verhuizing van zijn Westlandse Omroep Stichting (WOS), of beter gezegd het langdurige uitblijven daarvan, als een soap waar hij zelf niet meer zo van lijkt te genieten. De directeur van de lokale omroep zei 'een beetje depressief' te zijn geworden van de ongewisse situatie waarin de WOS zich nog steeds begeeft nu zalencentrum De Veiling, voorheen De Leuningjes, te kennen heeft gegeven de WOS geen onderdak te willen bieden.

Uiteenzetting

Den Haan - sinds 2010 directeur van de WOS - maakt gebruik van het spreekrecht voor burgers. Hij zet uiteen dat de WOS vrij snel na zijn aantreden kreeg te horen dat de huur van het pand royaal zou worden verhoogd. Reden om op zoek te gaan naar een ander onderkomen. Anderhalf jaar zegt hij te hebben gestoken in onderzoek naar vestigingsmogelijkheden bij het themapark De Westlandse Druif in Monster. Conclusie: er moest teveel worden verbouwd om er omroepwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Plan 2: een verhuizing naar het voormalige 's-Gravenzandse gemeentehuis. Kinderopvangcentrum Okidoki dat in hetzelfde pand is gehuisvest, gaat mee. Maar New Lake 19 krijgt het pand in handen en ontwikkelt er onder meer appartementen en ruimte voor sociale voorzieningen.

De Leuningjes komt om de hoek kijken na de asbest-ellende van eind 2015. Westland besluit de zalen op te knappen, maar het voormalige bestuur zegt de exploitatie niet rond te kunnen krijgen. Als oplossing daarvoor komt het plan de WOS nieuwe ruimte te bieden in De Leuningjes, nu De Veiling geheten.

'Geen WOS'

Het oude bestuur wijkt, een interimbestuur neemt de zaak tijdelijk waar en het nieuwe bestuur maakt de gerenoveerde grote zaal rendabel. Henk van den Bos, voorzitter van het sociaal cultureel centrum De Leuningjes zegt de raadsleden zwarte cijfers te hebben gedraaid in 2018 als hij woensdagavond inspreekt. De kleine zaal heeft hij niet kunnen gebruiken vanwege de plannen voor huisvesting van de WOS. Daardoor heeft hij inkomsten misgelopen. Van den Bos wil net als Den Haan ook niet langer wachten. Alleen de invulling wordt wat hem betreft anders. Van den Bos wil de zaal geschikt maken voor horeca, zaalverhuur en als sociale ontmoetingsplaats. De WOS ziet hij niet zitten als huurder.

Okidoki

Voor kinderopvangcentrum Okidoki is dat geen fijne boodschap. Margreet van der Pol, directeur van de kinderopvang, spreekt eveneens in. Okidoki vangt wekelijks driehonderd kinderen op en kampt met een wachtlijst. Zij zou het WOS-gedeelte van het pand graag bij Okidoki betrekken. Ze is geschrokken van het nieuws dat op de plaats van het pand waarin Okidoki en de WOS zitten, nieuwbouw zou komen. Want waar moeten alle kinderen dan worden opgevangen. In 's-Gravenzande kent ze geen andere plek met de juiste bestemming daarvoor.

Politiek

De Westlandse Druif. Daar is hij weer. Hoewel Den Haan had gezegd de mogelijkheden te hebben onderzocht en concludeerde dat die er niet zijn, meent LPF-gemeenteraadslid John Witkamp dat een WOS-verhuizing naar het themapark prima kan. De Westlandse Druif heeft gezegd door gebrek aan vrijwilligers, er 31 december te stoppen.

Hoewel Den Haan zegt dat technische en akoestische aanpassingen in Monster ondoenlijk zijn, zegt Witkamp dat ook in Poeldijk dergelijke aanpassingen moeten worden gedaan aan het pand. Het raadslid zegt dat er kan worden geleerd van de akoestische aanpak in De Leuningjes. Kindercentrum Okidoki kan volgens Witkamp in het pand aan de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande blijven. Komt er nieuwbouw op de WOS-locatie, dan zou het kindercentrum daarin ook een plaats moeten krijgen.

Ulbe Spaans, voorzitter van de eenmansfractie GroenLinks gelooft niet dat Okidoki de exploitatie kan rondkrijgen in een eventuele nieuwbouw aan de Koningin Julianaweg. Maar hij vindt ook niet dat een verhuur van de kleine zaal van De Veiling aan de WOS moet worden 'doorgedrukt'.

De meeste fracties zien een gedwongen huwelijk tussen WOS en De Veiling niet zitten. "De Leuningjes wil niet verhuren, dus is het geen optie meer,'' vereenvoudigt PvdA-fractievoorzitter Nico de Gier het verhaal.

Het CDA en de ChristenUnie/SGP willen eerst een integraal plan zien voor het centrum van Poeldijk.

Westland Verstandig ziet dat een verhuizing van de WOS naar het themapark Monster lastig en duur is. De 'maar' van fractievoorzitter Peter Duijsens: "Wel is iedereen dan blij.''

Wethouder Vreugdenhil stelt dat een WOS-verhuizing met het WOS-plan waarin ook ruimte is voor Vitis en de bibliotheek, de gemeente 2,4 miljoen euro gaat kosten. Hij noemt 6 ton voor verbouwingskosten van 6 ton, aanpassingkosten 6 ton, verhuiskosten van 9 ton en 9,6 ton onvermijdbare kosten. Hoe de berekening precies in elkaar steekt, wil hij niet in het openbaar bespreken.

Wel zegt hij toe begin volgend jaar een uitgewerkt plan te presenteren.