Communicatie arbeidsmigrantenhuisvesting verbeteren

Redactie 10-10-2019
Foto: Archief - Rolf van Koppen Fotografie

Wethouder Karin Zwinkels (CDA) die over arbeidsmigrantenhuisvesting gaat, heeft gezegd een communicatieparagraaf te maken voor initiatiefnemers van Polenhuisvesting. De bedoeling is de communicatie die in handen is van de ontwikkelaars, te verbeteren.

GemeenteBelang Westland heeft de communicatie rond de locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten woensdagavond in de raadscommissie op de agenda gezet. De motie waarin de fractie het college verzoekt de communicatie zelf te organiseren en uit te voeren, gaat hij vanwege Zwinkels toezegging, niet indienen.

Aanleiding voor GBW om aandacht te vragen voor het communicatievraagstuk is het rumoerige verloop van alle bewonersbijeenkomsten. Volgens de fractie kan dat anders. "Het is voor de bezoekers onduidelijk wie de leiding heeft op zo'n avond. En er is altijd emotie op zo'n avond. Als je daar als organisatie niet mee kunt omgaan, dan laat je dat over aan een partij die daar wel mee kan omgaan. Er bestaan professionelen die dat kunnen. Doe je dat niet, dan ontstaat er verwarring."

De andere fracties zijn het eens met GBW, de voorlichtingsavonden moeten beter worden georganiseerd.

Dat vindt de wethouder ook. Ze twijfelt of het beter gaat als de gemeente de communicatie overneemt. "Mensen gaan naar de bijeenkomsten om te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Ook mensen die niet uit de buurt komen."

Omdat de afspraak is gemaakt dat de initiatiefnemers de communicatieavonden organiseert, komt Zwinkels over twee maanden met een paragraaf daarover. De hoop is dat de bijeenkomsten in het vervolg rustiger verlopen.