Extra tekort jeugdhulp was verwacht

Redactie 23-10-2019
Foto: []

De gemeente Westland kampt met een extra begrotingstekort is recent gebleken. Het gaat om 6,2 miljoen euro in de zorg. Daarvan wijt de gemeente 3,9 miljoen aan stijgende kosten voor jeugdzorg. Waar komt dat bedrag vandaan?

door Evelyne Lammerding

Wethouder van Financiën, Ben van der Stee (LPF) bracht in mei de slecht nieuwsboodschap van een begrotingstekort van 10,5 miljoen euro oplopend tot 14 miljoen in 2023. De helft daarvan wordt veroorzaakt door hoog uitgevallen kosten voor de jeugdzorg, zo legde hij uit.

Nu blijken de kosten voor de zorg 6,2 miljoen euro hoger uit te pakken. Bijna 4 miljoen komt door hogere uitgaven aan jeugdzorg, blijkt uit een tussentijdse rapportage van de gemeente. De fractieleiders zijn daarover vorige week donderdagavond in een overleg over ingelicht.

Nog meer

De grootste oppositiepartij Westland Verstandig vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er bovenop op het bestaande tekort een extra tekort is gekomen. "En het kan nog meer worden als de ingeschatte kosten tussen 1 september en 1 januari 2020 hoger blijken te liggen,'' zegt fractievoorzitter Peter Duijsens."Hoe konden de kosten zo ver oplopen. Het begrote bedrag voor jeugdzorg in Westland is gebaseerd op tweeduizend kinderen. Driehonderd krijgen zorg. Is dat aantal toegenomen? Of is het aantal van tweeduizend kinderen gegroeid? Dat heeft de gemeente niet in beeld.''

Daarbij stelt Duijsens dat instellingen op tijd moeten declareren. "Sommige rekeningen worden pas na 3 jaar of langer ingediend. Dat moet je niet toestaan.''

Bespreking

Duijsens kan zich verder niet voorstellen dat het nieuwe tekort van 6,2 miljoen niet eerder bij de wethouders bekend was. "Over een maand bespreekt de gemeenteraad de begroting. Daarom moet dit extra bedrag wel worden gemeld. Anders is de uitgave onrechtmatig en moet provincie ingrijpen. Als ze het echt niet wisten, dan hebben ze geen controle.''

Jenny Vermeer vertrouwt er wel op dat de wethouders het nieuwe tekort pas vorige week hebben ontdekt. De fractieleider van de grootste coalitiepartij CDA wijst erop dat de jeugdzorg sinds 2015 een gemeentelijke taak is. "Sindsdien zijn we meer soorten van zorg gaan geven. Maar wat moet je als gemeente wel en niet aanbieden? En wat moeten ouders en opvoeders bijdragen?''

Werkgroep

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 12 november. Vermeer wil zo snel mogelijk na die datum in een werkgroep bespreken hoe Westland de jeugdzorg inricht. "Bij complexe zorg mogen instanties nog na 4, 5 jaar facturen indienen. Nu komen oude rekeningen pas naar boven. Verder heeft de gemeente grip op de zorg via de sociale kernteams van Vitis Welzijn. Maar ook huisartsen verwijzen door.'' De gemeente heeft daarop geen zicht, maar krijgt na verloop van tijd wel de rekening van de hulpverleners, verklaart Vermeer het onverwachte tekort.

Controle

Duijsens meent dat er meer controle moet zijn op de werkzaamheden van de instellingen. Het formeren van een werkgroep zoals Vermeer voorstaat, ziet hij niet zitten. "Toen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) werd ingevoerd, werd ook zo'n werkgroep op poten gezet. Vanuit de raad was ik de enige die er met wat ambtenaren heen ging.''

Beiden menen wel dat het gevolg van het tekort is dat een aantal plannen waarin zou worden geïnvesteerd, niet doorgaan. Welke, dat moet de raad nog bespreken.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat al voor de zomer bekend was dat de kosten voor de jeugdhulp dit jaar verder zouden stijgen dan de Voorjaarsnota in mei liet zien. De hoogte zou volgens de gemeente alleen nog niet bekend zijn. Ook in 2020 verwacht de gemeente meer uit te geven aan jeugdhulp dan is begroot.