Kinderopvang werkt wachtlijsten weg: Vraag blijft groeien door nieuwbouw

Redactie 06-11-2019
Foto: []

De Westlandse kinderopvang zag eind 2016 weer wachtlijsten ontstaan. Meer moeders gingen weer of langer aan de slag. Sinds 2017 hebben de instellingen die kinderopvang verzorgen aan oplossingen gewerkt. Extra personeel, uitbreiding - soms op bestaande locaties - en nieuwbouw moeten wachtlijsten in elk geval minimaliseren.

door Evelyne Lammerding

Was er in het voorjaar van 2017 nog een lange wachtlijst in de kinderopvang, dit jaar heeft Okidoki met locaties in 's-Gravenzande, Wateringen en Kwintsheul het merendeel van de wachtlijsten kunnen wegwerken. Dat zegt directeur Margreet van der Poll. "Alleen in 's-Gravenzande hebben we een enkeling op een paar locaties niet kunnen plaatsen.''

Oplossingen heeft Okidoki gevonden in het aantrekken van extra personeel. "Sinds maart hebben we veertig nieuwe medewerkers aangenomen.''

Daarnaast gaat de Spinel 19 in 's-Gravenzande weer open. De locaties Spinel 2, de Driekleur en de Kameleon uitgebreid na verbouwingen en nieuwe indelingen, zegt de directeur. "En ons kantoor is verhuisd naar de Langestraat. De voormalige kantoorruimte biedt nu plaats aan kinderopvang.''

WOS

Van der Poll heeft nog interesse in de locatie van de WOS. Die zou gaan verhuizen naar Poeldijk. WOS-directeur sprak al over nieuwbouwwoningen op de locatie. Vorige maand heeft Van der Poll in een commissievergadering daarover haar stem laten horen.

De Okidoki-locatie aan de Kest van der Wittenstraat zit vol, zegt de directeur. "Ik wil er wel ruimte bij. Met de nieuwbouwwijken die erbij komen, zal dat nodig zijn.''

Van der Poll hoopt een nieuw Okidoki-pand te kunnen neerzetten. Maar dat is toekomstmuziek, benadrukt zij. "Op dit moment is dat financieel nog niet haalbaar. Ook moeten we afwachten wat de gemeente in die omgeving wil.''

Economie

De wachtlijsten in de Westlandse kinderopvang zijn eind 2016 ontstaan. De verschillende opvangcentra schreven dat destijds toe aan onder meer de aantrekkende economie, waardoor meer moeders weer gingen werken of langer gingen werken. De vraag naar extra plaatsen die toen ontstond bleek overweldigend.

De economie groeit nog steeds en Westland krijgt er veel nieuwbouw bij. Nieuwbouwwijken en baby's gaan hand in hand. De kinderopvang in Westland kan voorlopig op groei rekenen. Kinderopvang 2Samen heeft vestigingen in Monster en Naaldwijk. De kinderopvang in de Naaldwijkse nieuwbouwwijk Hoogeland breidt halverwege 2020 uit, laat een woordvoerder weten. Daarnaast biedt 2Samen opleidingstrajecten aan voor zij-instromers. "Wij hebben ruimte op de locaties in Naaldwijk en in Monster iets meer, maar je moet je wel op tijd aanmelden. We zien dat vrouwen hun baby tijdens de zwangerschap al aanmelden.''

Kinderopvang Simba met vestigingen in Poeldijk en Monster heeft de groepen op bestaande locaties uitgebreid. "De babygroepen lopen vol. Op dinsdag en donderdag is het nog steeds het drukst. Alle ouders willen op die dagen kinderopvang. Op de andere dagen vind je sneller een plek,'' zegt directeur Ellen van den Ende. Zij staat daarin overigens niet alleen. Ook de andere opvangcentra zien dat de wachtlijsten op die dagen spelen.

Met het nodige puzzelwerk lukt het Simba tot nog toe er altijd uit te komen. "Maar we hebben ook nieuwe mogelijkheden gekregen. In april 2018 is onze bso die in de voormalige Ichtusschool zat, verhuisd naar de nieuwe Blinckert. Daar wordt naast de bso ook kinderdagopvang en peuteropvang verzorgd.''

Van den Ende verwacht door de vele nieuwbouw nog wel meer aanmeldingen van baby's. "Maar dat is nog niet concreet.''

Kwest heeft sinds 2017 uitgebreid met nieuwe locaties in De Lier, afgelopen zomer is er een nieuwe bso in Maasdijk geopend en is Kwest in sbo De Diamant, Naaldwijk, begonnen. "Die opvang is wel gericht op het speciaal onderwijs, maar dankzij die locatie ontstaat ruimte in andere kinderopvangcentra,'' aldus clustermanager Carline van Leerdam.

Opleiden

De kinderdagopvang-instellingen hebben een gezamenlijke samenwerking op touw gezet met het ROC Mondriaan om nieuw personeel op te leiden voor de toekomst. Op 22 november begint een spiksplinternieuwe Westlandse klas van veertien tot zestien leerlingen. Zij worden opgeleid om straks de jongste Westlandertjes op te vangen.