Burgers richten energiecoöperatie op voor duurzame warmte in de wijk

Redactie 13-11-2019
Foto: Archief - Thierry SchutWethouder Varekamp (l.) feliciteert het bestuur van co\u00f6peratie; van links naar rechts Frans Wulffers, Kees Rouss, Petra Rouss en Dick van Bruchem.

Bewoners van de Wateringse Venenwijk bereiden zich voor op het aardgasloze tijdperk. Op initiatief van vier bewoners is enige tijd geleden een energiecoöperatie opgericht. Die wil de wijk in de toekomst wil voorzien van duurzame energie. "Zo wordt Westland straks ook niet afhankelijk van een grote partij die energie gaat leveren," zegt coöperatievoorzitter Frans Wulffers.

door Evelyne Lammerding

Het duurzame Wateringse energieplan ligt nu op de onderzoekstafel van een advies- en ingenieursonderneming. Die bekijkt of het idee haalbaar is. De coöperatieleden gaan uit van een 'go'. Het traject om tot uitvoering van de plannen kan dan weer verder.

"Wij hebben een plan ontwikkeld om energie op te wekken, op te slaan en te verspreiden in de Venenwijk," zegt Frans Wulffers. De voorzitter van coöperatie Energie(k) Anders is van meet af aan betrokken bij het burgerinitiatief van waaruit de coöperatie is ontstaan.

Zonnewijk

Zeven jaar geleden hebben de wijkbewoners er al voor gezorgd dat de woningen in de wijk allemaal groene elektriciteit krijgen. Daarvoor werd het zonnepanelenproject 'Zonnewijk' in het leven geroepen. Dat initiatief is een succes geworden. Nu willen de bewoners er een stapje bij zetten en de woningen ook van duurzame warmte voorzien. Daarvoor is de eerste Westlandse energiecoöperatie van burgers in het leven geroepen.

Venenwijkbewoners hebben voor het opstellen van de statuten de kunst afgekeken in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Daar hebben bewoners zich ook verzameld om tot een duurzame energieoplossing te komen. Wulffers weet dat in het oosten van het land verschillende initiatieven zijn waarbij woningen ook met zonne-energie worden verwarmd.

Systeem

De Wateringers willen hun toekomstige warmte voor thuis via zonnecollectoren vangen. Maar had de wijk al niet panelen op het dak? "Zonnecollectoren zijn niet hetzelfde als zonnepanelen. Met een zonnepaneel wek je elektriciteit op. Met zonnecollectoren vang je de warmte op."

De warmte wordt vervolgens opgeslagen en vanuit de opslag verspreid naar de huizen. Volgens Wulffers zijn de woningen in de Venenwijk geschikt voor duurzame warmte. "De woningen zijn gebouwd in de jaren '86, '87 en hebben het energielabel C. Daarmee zijn ze goed aan te sluiten op het systeem.

Wulffers legt uit: "Warmte laat zich opslaan in water. Daarvoor heb je - simpel uitgelegd - een grote thermosfles nodig. Die ligt in de grond. Via leidingen wordt het verspreid naar de huizen. Dat gebeurt op een temperatuur van 70 graden. Daarom kunnen huizen uit de jaren '80 en erna worden aangesloten. Huizen uit begin vorige eeuw bijvoorbeeld, verliezen veel meer warmte en hebben een grotere ketel nodig met hogere watertemperaturen. En moderne huizen worden al aardgasvrij opgeleverd."

Keerlus

De coöperatieleden hadden al een mooie plek gezien voor de zonnecollectoren. "Wij hadden ons oog laten vallen op het terrein binnen de keerlus van de trams 16 en 17 in Wateringen. Maar we zagen ook dat daar inmiddels wordt gebouwd."

De coöperatievoorzitter laat weten dat de keerlusgrond de afmeting heeft die nodig is om de zonnecollectoren op te plaatsen. "Dan kunnen wij alle woningen in de Venenwijk van duurzame warmte voorzien."

CV

Bewoners moeten gewoon via de cv de temperatuur kunnen aantikken. Vloerverwarming is niet nodig. En de rekening van de duurzame warmte mag niet hoger zijn dan de huidige rekening. Dat is wat de coöperatie voor ogen heeft.

De Wateringers hebben steun van de gemeente Westland en van de provincie Zuid-Holland gekregen voor hun initiatief. De gemeente betaald 50 procent van het haalbaarheidsonderzoek en de provincie betaalt de andere helft.

Voorbeeld

Wulffers stelt dat de Wateringse pilot als voorbeeld kan dienen voor de rest van Westland. "Westland is geen aaneengesloten gebied. Als er straks een nieuw warmtenetwerk komt met warmte gewonnen uit geothermie en uit de Rotterdamse haven, zal het soms lastig zijn bepaalde gebieden daar op aan te sluiten. Wij laten het alternatief zien dat je ook op andere gebiedjes kan toepassen. Maar voor de oude wijken moeten aparte duurzame oplossingen komen. En in nieuwbouwwijken worden woningen al aardgasvrij opgeleverd."