Westlandse begroting aangenomen

Redactie 13-11-2019
Foto: StockDe gemeenteraad van Westland heeft de begroting 2019-2022 aangenomen.

De gemeenteraad van Westland heeft de begroting 2019-2022 dinsdagavond met 30 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Kritiekloos ging dat niet.

De grootste oppositiepartij WestlandVerstandig typeert de begroting als initiatiefloos en kleurloos. Eenmansfractie GroenLinks vergelijkt de begroting met een sneeuwschuiver; vooral veel besluiten vooruitschuiven waardoor je na een tijdje niet meer over de berg werk heen kunt kijken. En de grootste coalitiepartij CDA vindt dat de uitvoering van plannen wel erg lang op zich laat wachten.

Neem bijvoorbeeld het plan voor de bouw van een arbeidsmigrantenhotel in Maasdijk. De uitvoering daarvan laat lang op zich wachten, zegt CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer. Of op de bouw van het onderkomen in Naaldwijk voor jongeren met een beperking, van de stichting Droom je Thuis. Ook dat initiatief krijgt niet snel handen en voeten. Voor de uiteenlopende centrumplannen geldt hetzelfde. Poeldijk bijvoorbeeld weet nog steeds niet wat er staat te gebeuren en ook Monster staat al jaren in de wachtstand.

Cobie Gardien (LPF, Omgevingswet) laat weten dat donderdag een bijeenkomst is voor bewoners van Monster. In januari zal ze met een plan voor Wateringen naar de gemeenteraad komen. En in Poeldijk krijgt het leegstaande pand waarin het cultureel centrum Dario Fo was gevestigd voorrang bij de uitvoering van de centrumplannen. Die moeten nog wel eerst worden vastgesteld.

Over het schrappen van de aanleg van een vierde hockeyveld tonen de meeste raadsfracties zich teleurgesteld. De hockeyvereniging kon volgens de Voorjaarsnota – de opmaat naar de begroting – nog wel rekenen op een extra veld om de groei aan te kunnen. Maar de teleurstelling heeft niet geleid tot een ander besluit. Sportwethouder Pieter Varekamp (VVD) zegt de teleurstelling wel te begrijpen. Maar volgens hem is het besluit een 'centenkwestie'. Iedere portefeuille moet iets inleveren om het begrotingstekort oplopend tot 14 miljoen in 2022 te tackelen, zo verklaart hij.

Zorg

Op het gebied van de zorg, waar miljoenentekorten ontstaan, passeert onder meer de veelbesproken herindicatie van thuishulp voor ouderen de revue. GemeenteBelang Westland wil absoluut uitsluiten dat de herindicatie telefonisch wordt afgedaan. Zorgwethouder Piet Vreugdenhil (CDA) antwoordt dat dit ook niet gebeurt. Ouderen worden wel van tevoren opgebeld. Zij krijgen te horen dat er een herindicatie aan komt. Ouderen mogen zelf bepalen hoe zij die willen laten verlopen, legt Vreugdenhil uit.

Aanpassingen

Van de ingediende amendementen – aanpassingen in de begroting – zijn het amendement voor de aanpak van het dorpsplein in Ter Heijde en het schrappen van gereserveerd geld voor een islamitisch basisschool aangenomen. Geld uit het Leefomgevingsfonds wordt gebruikt voor de herinrichting van het plein in Ter Heijde. Dorpsbewoners verenigd in HINT bepalen grotendeels zelf hoe het plein wordt opgeknapt.

Islamitische basisschool

Het geld dat was gereserveerd voor de komst van een islamitische basisschool van Yunus Emre is geschrapt. Het gaat om 167.000 euro in 2021, 16.000 euro in 2022 en 15.000 euro in 2023. De indieners GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig en LPF hebben samen met 21 raadsleden een meerderheid voor hun voorstel gekregen, achttien raadsleden hebben tegen gestemd. De gereserveerde bedragen worden nu eerst toegevoegd aan het resultaat van de betreffende jaren. Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad laten weten tegen de komst van een islamitische basisschool in Westland te zijn. De minister van onderwijs heeft ingegrepen. Nederland kent het recht van onderwijsvrijheid. Daarop heeft de raad een beroepszaak aangespannen bij de Raad van State. Dat beroep betekent niet automatisch dat er geen geld vrijgemaakt hoeft te worden – na de uitspraak zal dat noodzakelijk zijn -, maar de gemeenteraad vindt het te voorbarig het geld al opzij te zetten.

Transformatie

De raadsfracties hebben ook bepaald niet stilgezeten bij te indienen van moties. Een heel aantal is ook aangenomen door de gemeenteraad. Gevolg is dat het college nu ook gaat bekijken of bedrijven kunnen worden getransformeerd naar woningen. Ook moet het college een plan ontwikkelen voor de aanleg van een 'lightrailverbinding' – tram – tussen Westland en Den Haag en richting Rotterdam en komt er LED-verlichting rond sportvelden.

Cannabis

De raad heeft ook de cannabismotie aangenomen. B en W moeten nu een brief naar de Tweede Kamer sturen. Daarin moeten zij schrijven dat Westland snel een oplossing wil voor het probleem rond het thuiskweken van medicinale wiet. Het is verboden om thuis wiet te kweken voor medicinaal gebruik, maar betaalbare en goede alternatieven bestaan niet. Daarom wil Westland dat de Tweede Kamer in gesprek gaat met onder meer de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars. Dat overleg moet leiden tot een spoedige oplossing. De Westlandse druiventuin in Monster heeft gezegd het bijltje er in december bij neer te gooien. Nu wordt bekeken of het complex (deels) kan worden behouden. Daarvoor gaat college in gesprek met de stichting Vastgoed Westlandse Druiventuin en het Fonds 1818. Het gesprek gaat ook over een andere invulling van het gebouw.

Energietransitie

Wat betreft een aardgasvrij Westland ligt er nog heel veel werk. Daar heeft Ulbe Spaans, fractievoorzitter van Groen Links op gewezen. Van de 85 Westlandse wijken bestaat er 1,5 initiatief voor een aardgasvrije wijk. Een initiatief bestaat in de Venenwijk in Wateringen. Daar gaat het om een bewonersinitiatief. En in Monster wordt in de wijk Polanen geprobeerd een duurzaam alternatief van de grond te krijgen. VVD-wethouder Varekamp, behept met energietransitie in Westland,zegt vol vertrouwen dat erin 2021 een plan ligt hoe Westland per wijk van het aardgas af gaat. Westland wacht af.