Cliënten Wmo tevreden over ondersteuning

Redactie 15-11-2019

Westlanders die in 2018 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven de gemeente Westland een voldoende. Dit blijkt uit onderzoek door een onafhankelijke partij in opdracht van de gemeente. Ook zijn er verbeterpunten.

Inwoners ervaren dat zij op een prettige manier worden geholpen door medewerkers van de gemeente. Op 9 van de 10 vragen scoort de gemeente gemiddeld ruim een 7,5. De vragen van het onderzoek gaan over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de inwoner oplevert. Voor dit onderzoek zijn 1093 cliënten met een Wmo-voorziening uitgenodigd om mee te doen. 466 cliënten vulden de vragenlijst in, een respons van bijna 43%. Wethouder Piet Vreugdenhil (Zorg en Welzijn): "We zijn blij en tevreden met de resultaten van dit onderzoek. Fijn om te zien dat onze inwoners die een beroep doen op de Wmo de gemeente een ruime voldoende geven."

Verbeterpunt

Ook zijn er verbeterpunten. Bijna 70% van de ondervraagden geeft aan niet te weten gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is een aandachtspunt bij de meeste gemeenten in Nederland. Sinds maart 2018 brengt de gemeente cliëntondersteuning op verschillende manieren extra onder de aandacht. Uit onderzoek blijkt overigens dat 76% van de ondervraagden ervoor kiest om geen gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wethouder Vreugdenhil: "Ons advies is om gebruik maken van ondersteuning, maar uiteraard respecteren wij altijd de keuze van de cliënt."

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen helpen bij de voorbereiding op de aanvraag van Wmo-ondersteuning. Cliëntondersteuners zijn professionals en getrainde vrijwilligers die weten bij welke organisatie zij voor welke ondersteuning aan kunnen kloppen. Ook kunnen zij helpen met de voorbereiding op het gesprek met een organisatie. Of zelfs bij het gesprek aanwezig zijn. Cliëntondersteuners zijn niet in dienst van de gemeente. Hierdoor kunnen zij een onafhankelijk advies geven. Er zijn geen kosten verbonden aan hun inzet. Op de website van de gemeente staat een overzicht van cliëntondersteuners met de contactgegevens: www.gemeentewestland.nl/clientondersteuning.

Resultaten

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde manier uitgevoerd. Daardoor zijn de resultaten gemakkelijk met elkaar te vergelijken. De ervaringen van cliënten zijn voor gemeenten de belangrijkste bron om de kwaliteit te meten. Onderzoeksbureau Triqs voerde het onderzoek voor de gemeente Westland uit. Alle resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het kopje Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.