Belastingaanslag voor water blijft gelijk

Redactie 21-11-2019
Foto: PR

Met het vaststellen van de begroting van het Hoogheemraadschap Delfland zijn ook de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten tarieven voor 2020 te bevriezen zodat de lasten voor de burgers en bedrijven gelijk blijven.

Het bestuur van Delfland stelt na jaren van gematigde tariefstijging een nullijn in. Tegelijkertijd wordt de schuldenlast verder afgebouwd. Het financiƫle beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij er ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Het college zet de komende jaren extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio zodat we weersextremen met elkaar beter kunnen opvangen. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Verder zet Delfland extra in op het realiseren van de ambitie om energie- en klimaatneutraal te werken.

Het tarief voor de zuiveringsheffing bedraagt komend jaar 93,50 euro per vervuilingseenheid en blijft daarmee gelijk aan voorgaande jaren. De watersysteemheffing bedraagt volgend jaar 123,29 euro per huishouden. Het tarief voor gebouwd (eigenaar met een woning of bedrijfspand) daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen.