Verdere 'finetuning' Westlandse feestweken

Redactie 27-11-2019
Foto: Stock

Een lachgasverbod, langere openingstijden voor eetkraampjes en een verdere verbetering van het naleven van het alcoholverkoopverbod voor minderjarigen. Daar gaat het vanavond over tijdens de evaluatie tussen gemeente en organisatoren. De Westlandse feestweken zijn rustig verlopen en worden verder bijgeschaafd.

door Evelyne Lammerding

Uit individuele evaluatiegesprekken met de gemeente Westland is naar voren gekomen dat alle feesten rustig zijn verlopen. Een aantal keren is ingegrepen bij kleine vechtpartijen, overlastgevend gedrag en openbare dronkenschap. Ook zijn de vergunningsvoorschriften - voor bijvoorbeeld geluid - niet altijd nageleefd. In die gevallen zijn bestuurlijke maatregelen getroffen. Dat schrijft burgemeester Bouke Arends in een brief aan de gemeenteraad.

Lachgasverbod

Arends wil ook de mogelijkheden bekijken voor een lachgasverbod op evenementen. Verder wordt de 'Zero Heroescampagne' volgend jaar voortgezet. Die moet ervoor zorgen dat het alcoholgebruik onder tieners daadwerkelijk nihil is. Een steekproef heeft uitgewezen dat het naleven van leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol in twee jaar tijd is verbeterd. In 2018 lag het nalevingspercentage van het verkoopverbod volgens een steekproef op 8 procent. Dit jaar is dat pijlsnel gestegen naar 51 procent.

Voor de steekproef worden mysteryguests ingezet. Het aantal ingezette testers is dit jaar uitgebreid en er zijn meer feesten getest. De proef wijst uit dat polsbandjes goed werken; op deze feesten lukte het de mysterguests niet een biertje te kopen. Op de grotere feestweken lukte dat wel.

Rustig

Het Lierse Oranje Comité is een van de grotere feestorganisaties. "Het is een paar mysterygeusts gelukt drank bij ons, bij de scouting en op het terras te kopen. Terwijl er wel controles zijn uitgevoerd,'' zegt comité-voorzitter Piet Voskamp.

Volgens Voskamp ging het om momentopnames en niet om structureel gedrag. Daarnaast meent hij dat de verschuiving van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar nog moet wennen."Maar er zijn geen jongeren afgevoerd of door hun ouders opgehaald.'' Het comazuipen door tieners bleef daarmee achterwege.

Dat het beter is gegaan met het naleven van het verbod, heeft volgens de OC-voorzitter wellicht te maken met de aanwezigheid van camera's binnen en buiten de feesttent. Idee is om volgend jaar een alcoholvrij middagfeest te houden.

Lachgas

Het Oranje Comité had in de huisregels bepaald dat lachgas in de Lierse feestweek niet mag. De beveiligers die in opdracht van de organisatie aanwezig zijn, controleren erop. Het bevreemdt Voskamp dat de boa's niet controleren of ook de huisregels worden nageleefd. "Dus dan kan er een boa rondlopen die niks zegt over lachgasgebruik. Als er vlak achter hem een beveiliger loopt, zal hij de gast wel van het terrein verwijderen. Het is logischer als boa's en beveiligers dezelfde regels handhaven. Nu wordt gezegd: De huisregels zijn van jullie, dus moeten jullie die controleren. Logisch is het niet.''

Hij vindt het ook onlogisch dat boa's controleren op het in bezit hebben van een biertje tussen twee evenemententerreinen in. "Natuurlijk lopen mensen soms met een plastic bekertje bier van het ene naar het andere terrein. Je zou in een kleine 50 meter in overtreding kunnen zijn.''

Dat de organisatie geen lachgas tolereert, was volgens Voskamp goed doorgedrongen in het dorp. "Er was voor lachgas geflyerd in De Lier. Toen de wijkagente belde om een bestelling te doen, zei die persoon dat hij geen lachgas mocht verkopen op het evenemententerrein.''

Dat nam niet weg dat er buiten het feestterrein wel was verkocht. Voskamp heeft ballonnetjes op de Kerklaan gezien. Met een algemeen lachgasverbod zou dat in theorie niet meer het geval zijn.

Eetkraampjes

Tenslotte houdt hij een pleidooi voor een latere sluitingstijd van eetkraampjes. "De eettentjes bleven altijd een half uur langer open dan de biertentjes. Dat werd gelijkgetrokken, met het idee dat het dan eerder rustig is. Maar het is juist rustiger als je de eettentjes later sluit. Je voorkomt discussie en de mensen gaan fluitend naar huis.''