Wethouder Karin Zwinkels opgestapt: Oppositie: 'Ander beleid arbeidsmigrantenhuisvesting'

Redactie 04-12-2019
Foto: Thierry SchutKarin Zwinkels.

CDA-wethouder Karin Zwinkels (onder meer tuinbouw, kust) is in het weekeinde per direct afgetreden. Onoverkomelijk verschil van inzicht tussen haar en de CDA-fractie over uiteenlopende onderwerpen worden in het door de fractie verstuurde persbericht als reden genoemd. "Het ging om tuinbouwonderwerpen,'' zegt Karin Zwinkels. Een opvolger is bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

door Evelyne Lammerding

CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer zegt 'geen enkele mededeling' te doen over het vertrek van hun wethouder. Dat is zo afgesproken binnen de fractie zegt zij. "Het was voor iedereen een rotweekend. Wij zijn bij elkaar geweest en hebben de tijd genomen om onze wonden te likken.''

Volgens Vermeer kwam de aankondiging van Zwinkels vertrek onverwacht. Een opvolger is daarom volgens haar nog niet bekend. "Wij hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven. Het is heel vervelend en schadelijk, uiteraard.''

Arbeidsmigrantenhuisvesting

Karin Zwinkels verklaart niet over een nacht ijs te zijn gegaan over haar besluit. Al langere tijd zag zij de koers binnen de fractie langzaam veranderen waar het ging om arbeidsmigrantenhuisvesting."We hebben ooit een amendement ingediend, samen met GemeenteBelang Westland, waarin we geen huisvesting op het terrein van de tuinder willen.'' Het amendement werd aangenomen. "GemeenteBelang veranderde van standpunt. Dat mag iedere fractie natuurlijk voor zichzelf weten. Het CDA bleef op het oude standpunt staan, met goede argumenten. Maar nu wil de fractie wel kijken naar arbeidsmigrantenhuisvesting bij tuinders. Nogmaals: Een fractie kan van standpunt veranderen. Maar ik ga erover of ik erachter kan staan.''

Herstructurering

In haar besluit speelde ook de herstructurering van de glastuinbouw mee. "Voor ik wethouder werd zat ik al acht jaar in de gemeenteraad en ben altijd duidelijk geweest in mijn mening. Ik kan het niet uitleggen als we het helemaal anders gaan doen. Ook niet in regionaal verband.''

Ze noemt een reeks voorbeelden van regionale overheden zoals de Greenport en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarin zij als wethouder voor Westland overleg voerde. "Die verwachten een bepaalde richting van de gemeente. Wat moet je nu uitdragen?''

Drama

Remmert Keizer, fractievoorzitter van oppositiepartij GemeenteBelang Westland ziet dat het aftreden van Zwinkels als wethouder een persoonlijk drama is. "Zij wilde deze functie graag. Maar het is niet geworden wat zij had gehoopt.''

Hij wijst op actuele dossiers zoals winkelleegstand en ook arbeidsmigrantenhuisvesting."Iemand moet een keer beginnen met de aanpak van de winkelleegstand. Ook aan de arbeidsmigrantenhuisvesting moet worden begonnen. Dat onderwerp en de trajecten eromheen vormen tot nog toe een drama. Ze kon ook niet anders dan aftreden.''

Volkshuisvesting

Over arbeidsmigrantenhuisvesting is Keizer van mening dat dat onderwerp beter bij de wethouder van Volkshuisvesting, Ben van der Stee (LPF) kan worden ondergebracht. "Huisvesting is nu een te versnipperd onderwerp. Het is logischer als de wethouder van Volkshuisvesting in plaats van Tuinbouw die portefeuille beheert. Van der Stee heeft het overzicht op het gebied van wonen.''

Daarnaast vindt de GBW-fractievoorzitter dat de nu geldende afspraken voor het ontwikkelen van locaties voor 'Polenhotels' – vastgelegd in het Ontwikkelkader - straks van tafel kunnen.

Scheef

Peter Duijsens, fractieleider van Westland Verstandig zegt te hebben gemerkt dat de verhoudingen tussen de wethouder en haar fractie scheef liepen. "Maar dat het zo erg was, had ik niet geweten.''

Peter Duijsens, fractieleider van Westland Verstandig denkt dat het vertrek van de wethouder een oplossing biedt voor de arbeidsmigrantenhuisvesting."Het gesprek over huisvesting bij tuinders zal soepeler verlopen. Als je dat toestaat, raak je ook minder afhankelijk van uitzendbureaus die nu het initiatief hebben bij de ontwikkeling van woonruimte voor arbeidsmigranten. De portefeuille arbeidsmigrantenhuisvesting kan naar de wethouder Wonen.''

College

Verder vindt Duijsens net als Keizer dat het huidige beleid van tafel moet. Huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders en ook op bedrijventerreinen wordt wat hem betreft mogelijk. Tenslotte vindt hij dat het college met vijf wethouders verder kan. "Maar zo te zien heeft het vertrek van Zwinkels geen gevolgen voor het college.''

Westland Verstandig heeft maandag wel om een extra raadsvergadering gevraagd waarin de gevolgen van Zwinkels' vertrek centraal staat.