Boomaweg, Madeweg en Vredebestlaan nog in beeld

Redactie 11-12-2019
Foto: Rolf van Koppen Fotografie\/Archief

Hoewel het hele proces rond de arbeidsmigrantenhuisvesting in Westland op de schop gaat, kregen de oppositiepartijen het tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag niet voor elkaar de bestaande plannen voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Monsterse Madeweg en Boomaweg en de Vredebestlaan in Poeldijk stop te zetten.

De coalitiepartijen stemden tegen de moties die de oppositiepartijen daarvoor hadden ingediend.

Varekamp neemt de taken van de opgestapte CDA-wethouder Karin Zwinkels over. Zwinkels had arbeidsmigrantenhuisvesting in haar portefeuille. Varekamp heeft gezegd dat in de komende periode een andere aanpak wordt opgesteld om de huisvesting voor arbeidsmigranten handen en voeten te geven. Het Ontwikkelkader waar tot nog toe mee wordt gewerkt, gaat van tafel. Het nieuwe concept wordt in het voorjaar gepresenteerd. De drie plannen worden zoals hij het noemt 'heroverwogen'.

Duidelijkheid

De oppositiepartijen Westland Verstandig (WV), GemeenteBelang Westland (GBW) en Groen Links vonden dat de bewoners van de Boomaweg en Madeweg in Monster duidelijkheid moeten krijgen. De plannen moeten worden stopgezet, zo gaven de drie fracties aan. WV en GBW vinden ook dat de plannen voor de Vredebestlaan in Poeldijk een halt moeten worden toegeroepen. Ze kregen hiervoor steun van de PvdA. Geen van de moties die daarvoor waren ingediend, heeft het gehaald. De coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en ChristenUnie/SGP stemden tegen.

Heroverwegen

De wethouder sprak van 'heroverwegen'. Maar fractievoorzitter Remmert Keizer van GBW vindt dat niet ver genoeg gaan. Hij onderstreept heroverwegen te willen uitsluiten.

CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer meent dat de tweeduizend er niet gaan komen als aan het Ontwikkelkader wordt vastgehouden. Daar zou een alternatief voor moeten komen, meent de coalitiepartij. De bestaande plannen gaan wat betreft het CDA 'on hold'. Naar haar zeggen vindt een Boomawegbewoner de huisvesting van vijftig arbeidsmigranten wel acceptabel. Daarom zou het plan niet moeten worden stopgezet.

GBW-fractievoorzitter Keizer houdt de raad voor dat het er juist om draait dat deze plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten stoppen. Zo krijgen de bewoners duidelijkheid. Het onderbrengen van kleinere aantallen arbeidsmigranten zijn voor hem wel bespreekbaar als er in de toekomst een nieuwe manier van werken is afgesproken.

Gevechtje

Even vliegen LPF-raadslid John Witkamp en WV-fractievoorzitter Peter Duijsens elkaar in de haren. Dat gebeurt als Witkamp zegt zich te verbazen over de moties. "De ingeslagen weg wordt toch verlaten. De LPF is ook niet voor grote aantallen bedden op een locatie.''

Duijsens begrijpt Witkamp niet. Arbeidsmigrantenhuisvesting paste nooit voor die partij, memoreert Duijsens. Witkamp op zijn beurt verwijt Duijsens ervan moties voor de b├╝hne in te dienen; de plannen gaan immers toch niet door. Duijsens pikt dat niet en stelt dat LPF is gedraaid. Waar Witkamp het niet mee eens is.

Voorlopig komt het niet van grote nieuwe onderkomens voor arbeidsmigranten aan de Boomaweg en Madeweg in Monster en de Vredebestlaan in Poeldijk. Een nieuwe manier van werken wordt eerst vastgesteld. Volgens Varekamp wordt dat beleid in het voorjaar gepresenteerd. Dat is twee jaar nadat de uitzendbranche alarm sloeg over het beddentekort voor arbeidsmigranten in Westland. Er zouden snel tweeduizend bedden voor Oost-Europese seizoensarbeiders moeten komen. Aanvankelijk werd zelfs nog gesproken over 2200 bedden. Tot nog toe zijn er naast de al bekende locaties aan de Tiendweg in Naaldwijk, Elsenbosch in Honselersdijk en het Maasdijkse Honderdland geen nieuwe plekken gevonden voor de huisvesting van de Oost-Europese seizoensarbeiders.