CDA houdt mond dicht over vertrek Karin Zwinkels

Redactie 11-12-2019
Foto: Thierry Schut

Het CDA geeft geen verdere tekst en uitleg over het vertrek van wethouder Karin

Peter Duijsens, fractieleider van Westland Verstandig, had dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering om openheid van zaken gevraagd. Daar kon hij naar fluiten. Fractievoorzitter Jenny Vermeer houdt het op een onoverkomelijk verschil van inzicht over verschillende onderwerpen.

Vermeer maakte het vergelijk met een huwelijk dat op de klippen loopt. Daarover vertellen de partners ook niet wat daaraan vooraf ging, houdt zij de raad voor.

Duijsens vindt het opstappen van een wethouder en een gebroken huwelijk niet te vergelijken. Hij vroeg om de redenen van Zwinkels aftreden, omdat hij wil weten of het vertrek consequenties heeft voor het college. Dat zou kunnen als er spanningen bestaan in de fractie die doorwerken in het college.

Vermeer stelt dat Zwinkels vertrek geen gevolgen heeft voor de coalitie. Wat haar betreft is er begin volgend jaar een opvolger. Het college van b en w gaat dan weer verder met zes wethouders. Het idee van Westland Verstandig het college op vijf wethouders te laten blijven draaien, heeft geen enkele steun uit de raad.

Verder suggereerde Duijsens dat CDA-wethouder Piet Vreugdenhil uit solidariteit met zijn partijgenoot ook had moeten opstappen. Daarop raakte Sander Zuijderwijk, fractieleider van de VVD geïrriteerd. Hij deed die suggestie af als een praatje voor de bühne.

Ook was Duijsens benieuwd of de burgemeester nog iets had ondernomen om Zwinkels binnen het college te houden waarop Arends aangaf neutraal te hebben gereageerd.

Tenslotte hield Jan Bogaard, raadslid voor Westland Verstandig en voormalig wethouder, een pleidooi voor openheid. Tegelijkertijd wist hij dat die er niet zou komen. Maar hij wees de raad erop dat bij zijn vertrek destijds wel open was gesproken over zijn aftreden.

Karin Zwinkels heeft vorige week gezegd dat met name de tuinbouwonderwerpen zoals de huisvesting van arbeidsmigranten en de herstructurering van de glastuinbouw de breuk hebben veroorzaakt.