Transformatie Wateringen: Hoogbouw aan dorpsranden, hartje centrum autoluw

Redactie 18-12-2019
Foto: Gemeente Westland

Wateringen wordt verbouwd. De bedoeling is dat het dorpse karakter daarbij wordt versterkt. Het centrum wordt levendig en aantrekkelijk gemaakt. Woonwijken blijven behouden en de dorpsranden krijgen een 'hoogwaardige' invulling. Dat zijn de uitgangspunten voor de aanpak van Wateringen in de komende tien jaar, staat in de Visie Wateringen 2030 van de gemeente Westland.

door Evelyne Lammerding

Wateringen slibt dicht. Iedere Westlandse automobilist weet dat het een kwestie van kruipen is op de doorgaande wegen in het centrum. Ook op de wegen rondom Wateringen, zoals de Wippolderlaan en de Lozerlaan hoopt het verkeer zich op. En de vraag naar woningen in Wateringen is groter dan het woningaanbod. Daar moet iets aan worden gedaan.

Toekomstscenario's

Om de problemen aan te pakken, had de gemeente verschillende toekomstscenario's opgesteld. Er zijn participatiebijeenkomsten belegd. En in juli was er een tentoonstelling van de scenario's in de bibliotheek van Wateringen. De belangstelling was groot. Vijftienhonderd Wateringers hebben de presentatie bezocht. Zij konden hun voorkeur kenbaar maken. Zo kwam bijvoorbeeld helder naar voren dat Wateringers het dorpse karakter willen behouden. Omdat ze begrijpen dat er fors moet worden bijgebouwd, hebben ze te kennen gegeven hoogbouw aan de randen wel te zien zitten. Op basis van de voorkeuren is een verdere richting voor de visie bepaald.

Zo zijn aan de Dorpskade en op de Waterings-Haagse grens flats met uiteenlopende hoogten gepland. Verder valt op dat hartje centrum deels autoluw en autovrij wordt gemaakt.

Hofpark

Het dorpse karakter blijft bewaard door niets te verbouwen aan het Plein en door bescherming van het groen in het Hofpark, bij de Sint Jan de Doperkerk en rond de molen. Het Hofpark krijgt het stempel van 'groene hart van Wateringen'. De Hofboerderij blijft zijn culturele functie behouden. Maar voor de rest staan er tal van veranderingen in de planning.

Dorpskade

Meer inwoners betekent bijvoorbeeld meer vraag naar boodschappen. Daarom is er detailhandel, bijvoorbeeld een supermarkt, gepland bij de kruising Dorpskade-Heulweg (tegen het winkelgebied aan). In dit gebied zijn ook parkeergelegenheid en woningen gepland. Het parkeren wordt in het bouwprogramma van de detailhandel opgenomen. Omdat het bouwprogramnma nog niet rond is, is nog niet duidelijk hoe de toekomstige parkeergelegenheid eruit gaat zien.

De winkelbevoorrading gebeurt vanaf de Dorpskade, vanaf de hoogte van de dwarsstraat Windmolen. Idee is dat de overlast voor omwonenden op deze manier wordt beperkt.

Tussen Het Tolland en de Bovendijk wordt de Dorpskade getransformeerd: Bedrijven maken plaats voor woningen, water en groen. Wanneer over woningen aan de Dorpskade wordt gesproken, gaat het om flats van maximaal vijf bouwlagen.

Het Gantelplein blijft zoals het is. Draagvlak en ruimte ontbreken voor verdere verdichting van dit gebied.

Aan de noordkant van Wateringen, langs de Haagse Erasmusweg komen twee flatgebouwen. Op de hoek van de Wippolderlaan-Erasmusweg is er een gepland met twaalf verdiepingen en meer oostwaarts is een woongebouw van negen bouwlagen gepland.

Verkeer

De gemeente verwacht dat de straten in het centrum rustiger worden als de wegen rondom Wateringen - denk aan de Wippolderlaan - zijn aangepast voor een betere doorstroming.

Daarnaast worden de knelpunten bij de Herenstraat-Kerklaan en de rotonde op de Dorpskade-Heulweg op korte termijn aangepakt. Hoe precies, dat is nog onduidelijk.

Het centrum van Wateringen wordt grotendeels autovrij en autoluw. Zo komt er een inrijverbod vanaf de Valkenlaan richting het Gantelplein. De route Struyck van Bergenstraat naar het Gantelplein wordt afgesloten. Dit moet sluipverkeer door het winkelcentrum verminderen. En het deel van de Herenstraat - vanaf het Plein tot het Gantelplein - moet een autovrije fietsstraat worden.

Voetgangersgebied

Het Plein wordt voetgangersgebied. Parkeren op het Plein wordt verplaatst naar de toekomstige parkeergelegenheid aan de Dorpskade-Heulweg . Ook bij de Vliethof wordt parkeren straks uitgebannen. Op beide locaties ontstaat dan ruimte voor terrassen en groen.

De winkels in het winkelcentrum worden bevoorraad via een speciale expeditiestraat voor vrachtverkeer. Die loopt via het Gantelplein en voert niet meer door de woonwijken.

De gemeenteraad buigt zich in januari over de visie.