Westland groeit hard, maar: 'Groei aantrekkelijker dan krimp'

Redactie 08-01-2020
Foto: Rolf van Koppen Fotografie - Mabel B\u00f6hms

Westland is vorig jaar gegroeid van 108.603 naar 110.529 inwoners. "Deze groei doet her en der wellicht een wenkbrauw fronzen,'' zei burgemeester Bouke Arends in zijn nieuwjaarstoespraak in de Oude Kerk, vorige week in Naaldwijk. Hij begrijpt dat Westanders soms vrezen voor een inwonertal van 130.000 of 140.000 in 2040. Arends kijkt ernaar uit de groeipijn aan te pakken.

Westland groeide snel het afgelopen jaar en het einde van de groei is nog niet in zicht. Burgemeester Arends ziet zowel de positieve kant als de keerzijde van de medaille.

Een groei van het aantal inwoners betekent in positieve zin dat scholen blijven groeien en sportverenigingen bestaansrecht houden, zegt de burgemeester in zijn speech. Ook is groei positief voor het aanbod op de arbeidsmarkt, benoemt Arends in zijn toespraak. Verder wijst hij op de leeftijdsopbouw die dankzij groei stabiel blijft.

Ruimte

Arends erkent ook dat groei problemen met zich meebrengt. Het is woekeren met de ruimte in Westland waar meer mensen gaan wonen, aan het verkeer deelnemen en willen recreƫren. Voor extra woningen, een groter wegennet of extra en beter openbaar vervoer en meer groen moet ruimte worden gezocht op hetzelfde aantal vierkante kilometers. Maar: "Uit eigen ervaring kan ik u zeggen dat groei aantrekkelijker is dan krimp. Groei geeft ontegenzeggelijk problemen, maar krimp geeft veel grotere problemen,'' verzekert Arends Westland.

De burgemeester is in elk geval blij met de problemen die gepaard gaan met groei. "En ik heb er enorm veel zin in om deze in het jaar dat voor ons ligt het hoofd te bieden. Dat doe ik overigens niet alleen. Ik doe dat samen met het college en de gemeenteraad.''

Vrijwilligers

In zijn speech roemt Arends alle vrijwilligers van Westland die in 2019 zijn onderscheiden voor hun verdiensten aan de samenleving. In zijn eerste jaar als burgemeester van Westland stond kennismaken centraal. In zijn toespraak zegt hij dat hij in de vrijwilligers Westland ziet weerspiegeld. "Een samenleving waarin vrijwilligers het cement vormen,'' karakteriseert Arends Westland. Hij noemt een heel aantal voorbeelden van vrijwilligerswerk zoals taalmaatjes, de Plusbus en ALS Westland om aan te geven waarin hij Westland vindt uitblinken.

Uitblinken vormt de rode draad in de nieuwjaarstoespraak. Arends vindt Westland bijvoorbeeld uitblinken in mantelzorgers die 'in stilte en onverzettelijk zorg verlenen aan hun naaste'. "Een gemeente die uitblinkt in gemeenschapszin en doorzettingsvermogen.''

Arends koos voor het thema, omdat het past bij de vrijwilligersstimuleringsprijs voor jongeren, De Uitblinker.

Tuinbouw

In zijn jaar van kennismaken heeft de burgemeester ook veel bedrijven bezocht. Zo heeft hij de tuinbouwsector leren kennen. Arends prijst de sector die een toppositie in de wereld bekleedt. "Dankzij de wereldwijde koppositie heeft dit gebied alles in huis om te versnellen en circulair te gaan. Waarbij geen afval meer wordt geproduceerd, tenzij je dat afval kunt hergebruiken,'' schetst hij de toekomst.

Arends merkt daarbij ook op dat het noodzakelijk is hard te blijven werken om de wereldwijde nummer 1 te blijven. Hij wijst erop dat het niet vanzelfsprekend is dat wat Westland heeft bereikt en nu in handen heeft, zonder meer blijft bestaan. In een wereld die constant verandert moet de tuinbouwsector wel meebewegen. Daarvoor zijn innovaties nodig, investeringen in technologie, samenwerking, data en onderwijs,zegt Arends en de dilemma's die deze veranderingen met zich meebrengen, moeten goed worden bediscussieerd: "Kwantiteit versus kwaliteit. Areaal of inhoudelijke versterking van de keten.'' Het zijn de keuzes die Westland nog moet gaan maken.

Samenwerken

Tenslotte wijst de burgemeester op het belang van goed samenwerken om een sterke gemeente te vormen. "Ik spreek de wens uit dat we met elkaar in 2020 uitblinken in samenwerking en verdraagzaamheid,'' besluit hij zijn speech voor als allerlaatste het hele Westland een fantastisch mooi nieuw jaar te wensen.