Westlands oudste mannenkoor viert jubileum groots

Redactie 25-01-2020
Foto: AvBOudste en langstzingende lid Engel Moor (85 jaar en 62 jaar lid) (l.) en voorzitter Paul van de Burgt.

Komende zomer viert het 's-Gravenzands mannenkoor 'Eendracht Maakt Macht' haar honderdjarig bestaan. Daar waar veel koren de afgelopen decennia opgeheven werden, bleven de Westlandse mannen trouw aan hun koor. Of zoals voorzitter Paul van de Burgt omschrijft: "Onze harde kern blijft enthousiast zingen, al hopen we natuurlijk wel op wat meer jongere aanwas!"

Het begon allemaal in de zomer van 1920 bij de praathoek van 's-Gravenzande (de Paaltjes op het plein nabij de Kerklaan). Jan van den Ende opperde het idee een mannenkoor op te richten. 1 juli werd de startvergadering belegd en met een veertigtal leden was toen het eerste Westlandse mannenkoor met de naam 'Eendracht Maakt Macht', onder leiding van dirigent L. van Battum, een feit. Van de Burgt: "In die tijd was het normaal dat 'macht' in alle lagen van de maatschappij moest doorklinken en dat moest dus ook van het mannenkoor afstralen. Het koor was niet aan een bepaalde kerkelijke stroming verbonden, al werden er toentertijd veel geestelijke stukken gezongen."

Concours

Het oudste en langstzingende lid van het koor is Engel Moor (85). "Ik werd lid in 1957 en vind zingen geweldig! Vooral de kameraadschap onderling en het wekelijkse repeteren waardeer ik! Ik ga dan ook door zolang ik dat kan." Dat de koorleden in lief en leed voor elkaar klaarstaan, blijkt ook wel uit de geschiedenis. Van de Burgt: "Zeker in de beginjaren van het koor maakten veel koorleden lange werkdagen en was er weinig vrije tijd. De repetitie op maandag in het gebouw van de geheelonthoudersvereniging 'Maranatha' waren dan ook een welkome onderbreking. Het was toen al de gewoonte dat er werd meegedaan met concoursen. Deze werden meestal op Tweede Pinksterdag gehouden. De meeste koorleden werkten in de tuinderij en moesten dan ook 's morgens nog aan de slag. De koorleden die vrij waren hielpen dan hun koormakkers, zodat ook zij op tijd klaar waren voor het concours."

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de oorlogsjaren was het voor het koor in het begin nog mogelijk op de oude voet door te gaan. Moor: "Al snel bleek dat door verschillende zaken niet meer mogelijk. Zo konden we ons repetitielokaal al snel niet meer verwarmen door de schaarste aan kolen. Ook moesten steeds meer leden zich melden om te werken of doken onder. Er werden in de beginjaren van de oorlog nog wel wat concerten gegeven. Dat waren uitsluitend liefdadigheidsconcerten. De opbrengsten gingen naar kerkbouwfondsen, het Rode Kruis, sanatoria en de NIWIN (Nationale Inspanning Welzijnverzorging Indiƫ)." Van de Burgt vervolgt: "Vanaf begin 1944 was het niet meer mogelijk te repeteren of op te treden. Het bestuur wilde niet meewerken aan de eisen van de Duitse Kultuurkamer. Ook waren er veel leden geƫvacueerd naar andere plaatsen in het Westland en kregen geen toestemming van de bezetter om 's avonds naar 's-Gravenzande te gaan om daar te repeteren. Bovendien overleed dirigent Van Battum aan de gevolgen van de hongersnood."

Crisisjaren

Na de oorlog kende het koor, mede door de behoefte aan meer organisatieverbanden, een enorme groei. Van de Burgt: "In de hoogtijdagen telde het koor bijna negentig leden, ook afkomstig uit omliggende plaatsen. Helaas kende het koor ook roerige jaren. Onderlinge onenigheid, een steeds grotere invloed van de TV (waardoor men meer thuisbleef) en ook de oprichting van andere mannenkoren leidde ertoe dat in de jaren 70 nog maar zo'n twintig man over was." Moor: "Ik was daar een van. Eigenlijk was er niets meer over, maar daar wilden we niet aan. Met vereende krachten hebben we de schouders eronder gezet en zijn nieuwe leden gaan werven. De heer Fey werd toen onze dirigent en met hem heeft het koor aan een concert in het Haagse Concertgebouw meegewerkt, samen met het Marinekoor uit Den Haag. Ook het Marinierskapel deed mee, een geweldige ervaring!" Waar Moor ook met veel plezier op terugkijkt, zijn de jubileumjaren. "In zo'n jaar pakken we extra groot uit met een jubileumconcert, waarvoor we ook groepen of artiesten met naam uitnodigen. Mijn mooiste moment was wel het zeventigjarig bestaan. Dat vierden we in een veilinghal, samen met onder andere The Deep River Quartet."

Concerten

Het koor heeft regelmatig aan concoursen meegegaan en behaalde daarmee veel prijzen. Tegenwoordig repeteert zij voor een tweetal concerten per jaar, in het voorjaar en met Kerstmis. Van de Burgt: "Meer zouden we wel willen, maar het moet ook te doen zijn. Onze koorleden zijn niet allemaal zo jong meer en we willen onze kwaliteit hoog houden. Onze huidige dirigent, Freek Elbers, is wat dat betreft een pietje precies. Hij hoort elke valse noot en stopt niet voordat het zuiver en harmonieus klinkt. Ons repertoire bestaat uit een mix van kerkelijk klassiek tot grote werken uit de musical- en operawereld. Popmuziek of shanti is niet onze stijl."

Jubileum

Het honderdjarig bestaan zal groots gevierd gaan worden. Van der Burg: "We hopen 12 juni ons jubileumconcert te geven met een nog niet eerder vertolkt programma. Uiteraard zullen we hierbij mensen van buiten betrekken, zodat het een avond wordt om nooit te vergeten. Daarnaast hopen we dat er nieuwe, liefst ook jongere leden bij mogen krijgen. Kom gewoon eens kijken, we oefenen elke maandagavond vanaf half acht in de Maesemunde in 's-Gravenzande. Je hoeft niet gelijk lid te worden, maar geloof me... eenmaal de smaak te pakken, blijf je zeker hangen. Want zingen is en blijft echt heerlijk om te doen!"