Nieuwbouw in Kwintsheul kan beginnen

Redactie 22-01-2020
Foto: Stockfoto

Opgelucht klinkt wethouder Cobie Gardien als ze dinsdagavond zegt dat de Structuurvisie De Driesprong voor Kwintsheul er ligt. Nu wilde ze alleen nog toestemming van de gemeenteraad om ermee aan de slag te gaan. Die heeft zij gekregen.

Kwintsheul was al langer toe aan opwaardering. VVD-raadslid Linda Heijl wees in de behandeling van het onderwerp op bijvoorbeeld een terugloop van leerlingen op basisschool de Andreashof. Waar basisscholen klagen over een lerarentekort, zag Heijl een leerlingentekort dreigen als er nu niet snel iets zou veranderen in het dorp. Daarbij wees ze op krimpende verenigingen in Kwintsheul. Met andere woorden: Het is de hoogste tijd voor een revitalisering van het dorp.

Op 7 hectare Heulse grond wordt een nieuw wijkje gebouwd. Van de nieuwe woningen moet 30 procent sociale huur worden. Gardien neemt dit weliswaar niet op in de structuurvisie, maar in de bestemmingsplannen. Zo wil zij de flexibiliteit behouden om goed met ontwikkelaars in gesprek te blijven. De gemeenteraad blijft nauw betrokken doordat zij over bestemmingsplannen beslist.

Verder komt er in het gebied ruimte voor maximaal twaalf 'compensatiewoningen' zei Gardien dinsdagavond. Met de Structuurvisie De Driesprong wordt een stuk glastuinbouwgrond opgeofferd. Met de bouw van compensatiewoningen wil de gemeente iets teruggeven aan de glastuinbouw.

De verwachting is dat de nieuwe wijk voor doorstroom in Kwintsheul gaat zorgen. En zo meer ruimte biedt aan jonge gezinnen, waardoor het dorp weer wat levendiger wordt.

Gardien zit woensdagavond met de grondeigenaren om tafel om het proces te bespreken.