Metamorfose Wateringen kan beginnen

Redactie 31-01-2020
Foto: Gemeente WestlandWateringen wordt de komende tien jaar stevig verbouwd.

Wethouder Cobie Gardien (LPF, ruimtelijke ordening) zet de ontwikkelingen voor de transformatie van Wateringen in gang; de gemeenteraad heeft de structuurvisie Wateringen onlangs aangenomen. Daarin staan de verbouwingsplannen voor Wateringen in de komende tien jaar.

door Evelyne Lammerding

Wie over tien jaar door hartje Wateringen loopt, wandelt over een autovrij Plein met terrasjes; de parkeerplekken van nu zijn verplaatst naar de Dorpskade waar op de plek van de Rabobank een supermarkt met grote parkeergelegenheid ligt. En het winkelcentrum De Vliethof voldoet weer helemaal aan de eisen van de moderne tijd.

Voor het zover is, is er nog veel werk aan de winkel. Maar direct nadat de gemeenteraad het tienjarenplan had aangenomen, ontving Gardien reacties van twee supermarkteigenaren. Die zien een plekje aan de Dorpskade misschien wel zitten. De wethouder is in gesprek met de grondeigenaren aan de Dorpskade. Behalve plaats voor een supermarkt van 2200 meter en parkeerruimte, is daar ook ruimte gepland voor woningbouw.

Bewonersinbreng

De veranderingen zijn gebaseerd op de inbreng van zoveel mogelijk Wateringers. "We hebben sessies gehad met ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, kerk, bewoners. De eerste participatiebijeenkomst voor bewoners was een jaar geleden, in de Ark,'' memoreert Gardien.

Stedenbouwkundigen en verkeersexperts hebben na de gesprekken verschillende varianten geschetst over hoe Wateringen er in de toekomst uit kan zien. Wateringers konden deze schetsen bekijken in de bibliotheek. Wie wilde, kon zijn voorkeur voor een variant aangeven.

"Vijftienhonderd bezoekers zijn naar de tentoonstelling gegaan. Meer dan vijfhonderd formulieren met voorkeuren hebben we ontvangen. En ze hebben verder gekeken dan hun eigen belang,'' zegt Gardien.

Mix

Opvallend vond de wethouder de grote diversiteit aan meningen. Dat leidde ertoe dat er geen duidelijke voorkeur voor een van de varianten uit de bus kwam rollen. "Daarom is de structuurvisie een mix van alle maatregelen geworden. Alleen over het Tolland kwam duidelijkheid. De biz wilde daar tweerichtingsverkeer, maar de bewoners zijn mordicus tegen.'' Dat laatste heeft meer gewicht in de schaal gelegd, waardoor de straat eenrichtingverkeer blijft.

Het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het opknappen van het winkelcentrum zijn zaken waarvoor de gemeenteraad om prioriteit vroeg. Deze projecten zitten ook in de eerste fase van de uitwerking. Althans, Gardien vindt ook dat dit zou moeten: "Er is nog geen dekking voor de plannen. Dat komt aan bod bij de Voorjaarsnota. Maar in fase 1 zou bijvoorbeeld de herinrichting van de rotonde bij de Heulweg en de Dorpskade moeten worden uitgevoerd. Fase 1 wordt op korte termijn - de periode tot 2025 - uitgevoerd.''

Ondernemers op het Vliethofplein willen graag vernieuwen. Ook dat gebeurt volgens de wethouder in de eerste fase. De gesprekken met de ondernemers zijn al begonnen.

Een andere verkeerstechnische aanpassing die in 2021 of '22 wordt doorgevoerd, is een aangepaste 'routing' van het verkeer op het Gantelplein. Idee is het verkeer vanaf de Herenstraat tussen de wielersportzaak en de apotheek het Gantelplein op te laten rijden. Gemeente en ondernemers overleggen daar nog over. En Gardien wijst op de aanleg van een ongelijkvloerse kruising aan de Wippolderlaan, bij de Poeldijksweg en de Haagse Erasmusweg om de verkeersdrukte het hoofd te bieden. Ook deze operatie is bedoeld om voor 2025 te zijn uitgevoerd.

Transformatiegebied

Verder in de toekomst, tussen 2025 en 2030 liggen de plannen voor het transformatiegebied in Wateringen-Noord. Dit glastuinbouwgebied verandert in een woonwijk. Het is het enige gebied waar Wateringers hoogbouw van meer dan vijf lagen in orde vinden, blijkt uit de reacties. "Er komt een woonwijk met hoogwaardig openbaar vervoer. De eerste schetsen worden uitgewerkt. We kunnen er een boost geven aan sociale woningbouw doordat we er de lucht in kunnen bouwen. Dat is mooi.''

Het voorontwerp van het transformatiegebied komt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht Gardien. "Dit jaar kunnen we stappen zetten en bijvoorbeeld bepalen hoeveel woningen er komen.''

Voor Wateringers worden binnenkort nog informatiebijeenkomsten gehouden. "Bewoners kunnen laten weten of zij persoonlijk op de hoogte willen worden gehouden over de ontwikkelingen,'' aldus Cobie Gardien.