Initiatiefvoorstel huisvesting arbeidsmigranten bij tuinders haalt het niet

Redactie 07-02-2020
Foto: Archief - Rolf van Koppen Fotografie

De Westlandse gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel voor huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderserven van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland (GBW) afgewezen.

door Evelyne Lammerding

Naast Westland Verstandig en GBW heeft GroenLinks voor het plan gestemd. De stemming eindigde met dertien stemmen voor en 23 tegen.

Westland Verstandig en GBW hadden het voorstel al sinds oktober vorig jaar in de zak zitten. De partijen hadden het niet ingediend, omdat wethouder Pieter Varekamp (VVD, neemt arbeidsmigrantenhuisvesting tijdelijk waar) had toegezegd in januari met een nieuw plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten te komen.

Dat plan bleek vorige maand nog niet klaar te zijn. Ook toen hielden de makers van het initiatiefvoorstel hun plan nog bij zich; Varekamp had deze keer toegezegd het nieuwe plan in maart te presenteren. Toen hij ruim een week na die toezegging liet weten meer uitstel nodig te hebben - in plaats van maart zou het plan in het voorjaar klaar zijn - brak de klomp bij de initiatiefnemers. In een door hen aangevraagde extra raadsvergadering hebben zij hun voorstel donderdagavond alsnog ingediend.

Schot

De fracties wilden er met het voorstel voor zorgen dat er schot in de zaak komt. Tweeduizend extra bedden voor arbeidsmigranten is de opgave waarmee de gemeente al jaren worstelt. Hoe dat plan vorm moet krijgen is vastgesteld in het zogenaamde Ontwikkelkader. Die regels blijken niet te werken, zo concludeerde de raad vorig jaar. Initiatieven voor de bouw van zogenaamde Polenhotels konden steevast op grote weerstand rekenen.

In juni diende Westland Verstandig een motie in voor kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders. Een raadsmeerderheid stemde voor. Het college zou huisvesting van arbeidskrachten bij de tuinder mogelijk maken.

Initiatiefvoorstel

WestlandVerstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens verwijt het college tegenwerking. In plaats van de motie uit te voeren, gebeurde er niets, zegt Duijsens. Daarom zijn de twee grootste oppositiepartijen met het initiatiefvoorstel voor kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders gekomen.

Voor zaken als veiligheid en het voorkomen van uitbuiting zijn oplossingen aangedragen. Het initiatiefvoorstel dient wat Duijsens betreft als onderdeel van het grotere plan dat het college belooft. "Maar dan hebben we nu in elk geval een begin.''

Wethouder Varekamp zegt voor 1 mei een 'tussenplan' te presenteren. "Daarin zijn zaken opgenomen als ook het huisvesten bij tuinders, in glastuinbouwgebied en op bedrijventerreinen.'' Vervolgens komt een integraal plan met oplossingen voor zowel arbeidsmigranten als spoedzoekers en andere doelgroepen die snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Afwachten

De raadsfracties wachten het beloofde integrale collegevoorstel af. Ook LPF Westland die zich altijd een voorstander heeft getoond van huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders. Fractievoorzitter Dave van Koppen, zegt het voorstel 'misschien' wel helemaal goed te vinden als GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer hem vraagt wat hij mist in het voorstel. Maar, zo vervolgt Van Koppen, hij weet niet waarmee het college nog gaat komen. Hij zegt daarop te willen wachten.

Van Koppen meent dat het voorstel van de twee lokale partijen straks wellicht in het beloofde integrale plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting past. Daarmee is Ulbe Spaans van de eenmansfractie van GroenLinks het eens. Maar, omdat concreet nog niets bekend is over een integraal plan en Spaans geen vertrouwen heeft in integrale plannen – hij refereert naar de nooit van de grond gekomen integrale kustvisie – stelt hij dat het initiatief van Westland Verstandig en GBW alvast een deel van de puzzel is die kan worden binnengehaald.

Het voorstel bevat wat Spaans betreft genoeg waarborgen om een terugkeer naar het Westland van vijftig jaar geleden met 'het matras in de kas ' uit te sluiten.

Toneelstuk

Het CDA en Westland Verstandig vliegen elkaar nog even in de haren. CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer deed de extra raadsvergadering in haar korte commentaar af als 'een vergadering voor de bühne, een toneelstuk.'

Westland Verstandig-gemeenteraadslid Jan Bogaard neemt haar die opmerking zeer kwalijk. 'Zo ga je niet met collega's om, op zo'n moeilijk dossier.'

Gebrabbel

Duijsens noemt Varekamps toezeggingen over een integrale oplossing 'gebrabbel over beleidsbijstelling'. "Het is onduidelijk wat hij bedoelt.''

Op 18 februari wordt Albert Abee geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Westland. De wethouder uit Lansingerland mag zich vanaf dat moment ontfermen over het dossier arbeidsmigrantenhuisvesting. Of hij het nieuwe plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting voor 1 mei op tafel krijgt, mag de raad afwachten.