Corporaties berekenen gevolgen overname Vestiabezit

Redactie 12-02-2020
Foto: Stock

Vier woningcorporaties rekenen de komende periode druk aan de gevolgen van de overname van Vestia-bezit. Als de corporaties de zaak financieel onverhoopt toch niet rond kunnen krijgen, dan zal gemeente Westland (opnieuw) in gesprek gaan met provincie en het Rijk, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten. In een publicatie in het AD is gemeld dat vier woningcorporaties de sociale huurwoningen van Vestia in 'maatwerkgemeenten' overnemen.

door Evelyne Lammerding

De gemeente Westland, maar ook de andere 'maatwerkgemeenten' Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Brielle, Barendrecht en het Brabantse Bergeijk is er alles aan gelegen de sociale huurwoningen te behouden voor de toch al krappe woningmarkt.

Vestia verkeert in financiële problemen en wil zich richten op de 'kerngebieden' Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Het sociale huurwoningenbezit in de zes andere gemeenten, de bewuste maatwerkgemeenten, verkoopt of schaalt zij op naar duurdere huur (boven 720 euro per maand). Zo wil de corporatie financieel weer gezond worden. Op deze manier haalde Vestia elk jaar vijftig tot zestig sociale huurwoningen van de Westlandse woningmarkt.

Zorgen

De zes maatwerkgemeenten zien verkoop van sociale huurwoningen niet zitten. De Westlandse wethouder Ben van der Stee (LPF, Volkshuisvesting) maakte zich grote zorgen over de onttrekking van sociale huurwoningen aan de markt. Hij heeft eerder aan Het Hele Westland laten weten dat er serieuze problemen ontstaan als Vestia sociale huurwoningen van de markt blijft halen. Vooral voor Maasdijk en Honselersdijk zou dat funest zijn, want in die dorpskernen heeft Vestia alle sociale huurwoningen in bezit. Ook in Naaldwijk verhuurt de corporatie sociale woningen. Vestia bezit in Westland zo'n 2500 sociale huurwoningen.

In een rechtszaak over de verkoop heeft de rechter in november vorig jaar echter besloten dat Vestia haar bezit mag verkopen om financieel weer sterker te worden. De zes maatwerkgemeenten gaan in hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak van november.

Oplossing

Het Rijk heeft vorig jaar Hamit Karakus als bestuurlijk regisseur aangewezen. Hij moet naar een oplossing zoeken voor het probleem en adviseerde dat andere corporaties het Vestiabezit zouden overnemen. Eind januari informeerde de bestuurlijk regisseur de gemeente Westland over de bereidheid van vier corporaties het Vestia-bezit over te nemen, dit nieuws kwam vorige week naar buiten.

Twee Westlandse corporaties, Arcade en Wonen Wateringen zijn betrokken bij de voorgenomen overname. De andere twee corporaties zitten in Midden-Delfland (Wonen Midden-Delfland) en Wassenaar (Wassenaarsche Bouwstichting).

De komende periode wisselen de corporaties vastgoedgegevens uit en bereken zij de financiële gevolgen van een overname, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Realistisch

Om de overname financieel realistischer te maken, hebben de maatwerkgemeenten er bij het kabinet voor gepleit de overdrachtsbelasting van 2 procent niet te rekenen. De gemeente heeft nog niet te horen gekregen wat er is voortgekomen uit het algemeen overleg dat hierover vorige week in Den Haag werd gevoerd.

Naast de gemeenten en de woningcorporaties hebben ook de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken belang bij het behoud van sociale huurwoningen. Mochten de woningcorporaties en de gemeenten de overname van Vestia-woningen financieel niet rond krijgen, dan zal de gemeente wederom in gesprek gaan met de hogere overheden.

Opgave

Nemen de andere corporaties het Vestia-bezit definitief over, dan kan de Westlandse wethouder Volkshuisvesting opgelucht ademhalen. De gemeente Westland zit sinds 2015 met de opgave om tot 2030 jaarlijks 100 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen om de voorraad op peil te krijgen. Als er geen woningen 'weglekken' wordt die ambitie om in 2030 12.200 sociale huurwoningen in Westland te hebben, gehaald. In 2015 telde Westland volgens het CBS een ruime 10.750 huurwoningen die in bezit zijn van een woningcorporatie. Een voorlopig CBS-cijfer laat zien dat dit aantal in 2019 op 10.829 ligt. Definitieve cijfers worden later in het jaar verwacht.