Voorstel invoering leefbaarheidstoets haalt het niet

Redactie 19-02-2020
Foto: Stock

Een initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor de invoering van een leefbaarheidstoets bij panden die worden ingericht als kamerverhuurpanden voor arbeidsmigranten, heeft het dinsdagavond niet gehaald.

Wethouder van Volkshuisvesting Ben van der Stee (LPF Westland) heeft gezegd een plan in voorbereiding te hebben waarin plannen ook op leefbaarheid worden getoetst voor een vergunning wordt verleend. Daar wil de meerderheid van de raad op wachten.

Westland Verstandig had een verordening voor de kamerverhuurpanden voorbereid. Die maakt het mogelijk plannen voor kamerverhuur te toetsen op de gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving.

Een vergunning zou moeten worden gekoppeld aan een pand. Inbreuk op de leefomgeving in en rond het pand zou een grond zijn om een vergunning te weigeren. Zaken als parkeerdruk en hygiëne zouden apart worden beoordeeld. Op deze manier zou overbevolking in panden worden voorkomen en bestaande woningen zouden niet aan de markt worden onttrokken, zo hield Duijsens de raad voor. Duijsens wil de daarbij dat alle bestaande kamers binnen drie maanden de vergunning moeten aanvragen.

Het voorstel kreeg steun van GemeenteBelang Westland (GBW) en de PvdA. Gemeenteraadslid André van den Berg stelt dat het huidige bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt plannen op leefbaarheid te toetsen. Het voorstel van WV focust juist op de leefomgeving. De PvdA vindt dat er geen (sociale) woningen aan de Westlandse huizenmarkt mogen worden onttrokken.

D66 vindt weliswaar dat de huisvestingsverordening niet veel soelaas biedt voor de leefomgeving, maar gaat niet mee in het voorstel. De partij wacht het bestemmingsplan van de wethouder af.

Het voorstel kreeg 15 stemmen voor en 22 tegen.