MKB Westland: 'Schiet ondernemers te hulp'

Redactie 10-03-2020
Foto: MKB WestlandJacco Vonhof.

MKB Westland maakt zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers, specifiek ondernemers in Westland. Om deze reden zijn door MKB Westland vragen gesteld aan het college. "De eerste bedrijven merken al dat bestellingen, reserveringen en hiermee de omzet onder druk komt te staan", schrijft MKB Westland. "Zo neemt onder andere horecabezoek af, draaien producten op de veiling door, is het theater gesloten, zien winkeliers het aantal bezoekers afnemen en voorts ondervinden diverse bedrijven problemen met het importeren en exporteren van producten. De ernst van de situatie is nu nog niet te voorzien, maar de grote impact op de Westlandse economie - en daarmee op Westland als geheel - is helder."

MKB Westland vraagt of de gemeente de gevolgen van het Coronavirus op de korte, middellange en lange termijn kan monitoren. Verder is gevraagd welke acties er worden ondernomen om ondernemers te ondersteunen. Het MKB denkt hierbij aan het sneller betalen van facturen van ondernemers door de gemeente en het innen van bepaalde belastingen bij ondernemers uit te stellen. Tot slot is MKB Westland benieuwd of er contact is geweest met het Ministerie en de landelijke overheid om ondersteunende maatregelen voor ondernemers te vragen.