Gemeente Westland neemt WOZ-maatregel tuinbouwbedrijven

Redactie 17-03-2020
Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot \u00e9\u00e9n WOZ-locatie.
Foto: Stock

Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf - ongeacht de ligging binnen Westland - samenvoegen tot één WOZ-locatie. Dat heeft het college besloten. Door dit besluit hoeven tuinbouwbedrijven met meerdere locaties in Westland minder energiebelasting 'ODE' (opslag duurzame energie) te betalen aan de rijksoverheid. Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW Westland-Delfland verzochten het college deze maatregel te nemen, vanwege de grote nadelige financiële effecten die de glastuinbouw ondervindt van de duurdere landelijke energiebelasting. Bedrijven die voor deze maatregel in aanmerking komen, kunnen zich melden bij de gemeente via 14 0174 of info@gemeentewestland.nl.

Coronaviruscrisis

Dit besluit is mede genomen tegen de achtergrond van de desastreuze economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De op internationale handel gerichte economie van de gemeente Westland is namelijk extra kwetsbaar voor wereldwijde crises. Samen met de andere Greenport-gemeenten vraagt de gemeente Westland het kabinet om extra ondersteunende, sectorale, maatregelen te treffen. Zo stuurde burgemeester Arends samen met andere burgemeesters van Greenport-gemeenten een brandbrief aan het Rijk. De WOZ-maatregel past in deze strategie.

Lobby

Glastuinbouwwethouder Albert Abee: "Met dit besluit hoopt ons college, op korte termijn, een kleine bijdrage te leveren aan het verzachten van de negatieve financiële gevolgen van de coronaviruscrisis voor onze bedrijven. Uiteraard realiseren we ons dat er veel méér nodig zal zijn om de effecten van de ontstane crisis te ondervangen. Wij zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met het Rijk, medeoverheden en brancheorganisaties."