'Arbeidsmigranten verdienen betere werkomstandigheden'

Redactie 23-04-2020
Foto: GLArmine Stepanyan: \Als er een crisis is, moeten die werkgevers ook goed voor hun werknemers zorgen.\

De Zuid-Hollandse fracties van GroenLinks, SP, PvdA, D66 en CDA hebben vragen aan het provinciebestuur gesteld over de woon- en werkomstandigheden van de Zuid-Hollandse arbeidsmigranten in de coronacrisis.

Directe aanleiding daartoe is een artikel in het AD waarin werd gemeld dat 'busjes nog steeds [worden] volgestouwd met arbeidsmigranten'. De partijen roepen het provinciebestuur op om de werkgevers aan te sporen om de coronamaatregelen in acht te nemen.

De fracties willen weten wat coronade regels zijn betreffende het vervoer van arbeidsmigranten, onder welke omstandigheden zij werken en leven en of de werknemers vanuit hun werkgevers voldoende informatie over de coronamaatregelen krijgen, ook als ze de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook willen de fracties dat het provinciebestuur in gesprek gaat met de SZW en de inspectiedienst om de werkomstandigheden beter te monitoren en indien nodig te handhaven. Ook zien de fracties graag dat Gedeputeerde Staten samen met de FNV en andere belangenbehartigers in gesprek gaan om te bekijken waar misstanden plaatsvinden en hoe deze samen met het rijk en gemeenten kunnen worden aangepakt.

Onmenselijk

Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks): "In een crisis komen de meest kwetsbare mensen in een nog kwetsbare positie te staan. De FNV wordt overspoeld door vragen en meldingen van misstanden. Arbeidsmigranten worden gedwongen om door te werken zonder veiligheidsmaatregelen van 1,5 meter of handschoenen. Als ze niet meewerken in deze onveilige situatie dan worden ze per direct ontslagen en als er geen werk is dan is er geen zorgverzekering en geen huisvesting. Gezien de internationale maatregelen kunnen arbeidsmigranten niet terug naar huis en ze kunnen ook geen beroep doen op onze voorzieningen. Dit is wat GroenLinks betreft onmenselijk. De werkgevers profiteren van de arbeidsmigranten. Als er dan een crisis is, moeten die werkgevers ook goed voor hun werknemers zorgen."

Fractievoorzitter Lies van Aelst (SP): "Arbeidsmigranten komen naar Nederland toe om onder vaak bijzonder onprettige omstandigheden, tegen erg lage betaling, werk uit te voeren dat anders niet gedaan wordt. Diverse bedrijven gaven eerder al aan niet te kunnen draaien zonder arbeidsmigranten. Dat een deel van deze bedrijven vervolgens zo slecht voor hun werknemers zorgt en hen in gevaar brengt, is schandalig en onacceptabel. Het provinciebestuur zou, samen met de arbeidsinspectie, in moeten grijpen."

Thuiszitten

Fractievoorzitter Rosalie Bedijn (PvdA): "We leven nu in uitzonderlijke tijden, waarbij de tijd haast voorbij raast. De ontwikkelingen volgen elkaar in gigantische tempo op. Het is belangrijk dat wij in deze lastige periode ook oog houden voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Een aantal werkgevers maken misbruik van deze crisis om arbeidsmigranten gedwongen te laten werken zonder goede veiligheidsmaatregelen te nemen. Daarnaast heb je een groep arbeidsmigranten die nu juist thuis zitten, zonder ziektekostenverzekering. Dat kan en mag gewoon niet gebeuren tijdens een pandemie."

De PvdA zal altijd opkomen voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarom roepen wij de provincie op om juist nu oog te houden voor de arbeidsmigranten."