Ingezonden bericht: Hondenbelasting terug in het Westland?

Redactie 17-05-2020

In de gemeente Westland werd in 2014 de hondenbelasting afgeschaft. Het college is van plan om deze belasting weer terug te brengen vanaf 2022. In 2013, tijdens de crisisjaren, werd de belasting voor de rechter gebracht als discriminerend omdat het enkel hondenbezitters trof. De Hoge Raad in Den Haag oordeelde vervolgens dat de regel niet in strijd was met het discriminatieverbod.

Hondenbelasting niet in strijd met discriminatieverbod

De uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag vernietigde een eerder vonnis van het gerechtshof in Den Bosch. Dit hof oordeelde dat hondenbelasting enkel mag worden geheven om gaten in de begroting van de gemeente op te vullen, wanneer dat ook voor een gedeelte de kosten compenseert die een gemeente moet maken voor hondenvoorzieningen. In 2013, toen hondenbelasting voor het laatst werd geheven, leverde dit nog een kleine 4 ton op. Het college komt de komende jaren 13 tot 14 miljoen euro tekort. Om dit te compenseren worden diverse gemeentelijke belastingen verhoogd en wordt de hondenbelasting mogelijk vanaf 2022 weer ingevoerd. Vooralsnog betaalt men in het Westland geen hondenbelasting.

Meer gemeenten schrappen hondenbelasting

Steeds meer gemeenten stappen van de hondenbelasting af. Waar in 2019 nog 202 gemeenten hondenbelasting kenden, is dit in 2020 gedaald tot 193 gemeenten. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020. De opbrengsten uit hondenbelasting dalen al sinds 2016. Waar in 2015 nog 65 miljoen euro begroot werd door gemeenten, is dit in 2020 gedaald naar 51 miljoen euro. De grootste opbrengst van alle gemeenten in Nederland wordt begroot door Den Haag, ruim 2 miljoen euro. Voor één hond betaalt een hondeneigenaar in Den Haag 124,08 euro per jaar. Het percentage gemeenten die hondenbelasting heffen, ligt net boven de helft met 54 procent. Het gaat hier voornamelijk om de stedelijke gebieden, al heffen gemeente Rotterdam en Amsterdam geen hondenbelasting meer.

Aantal mensen met huisdieren neemt af

Uit het jaarlijkse huisdierenonderzoek van brancheorganisatie Dibevo blijkt dat het aantal huishoudens met huisdieren licht aan het afnemen is. Het gaat hier niet alleen om honden, maar ook om katten, knaagdieren, vissen, vogels en meer. In 2018 waren er 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten als huisdier. Mensen kiezen steeds bewuster voor een huisdier en hier komt ook wel wat bij kijken. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en moet men ook kijken naar het financiële plaatje, zeker in gemeenten waar hondenbelasting wordt geheven. De voornaamste reden voor de afname van het aantal huishoudens met huisdieren is tijdgebrek. Ook gaven deelnemers aan het onderzoek aan dat de zorg voor een huisdier te complex is, of dat de werksituatie het niet toelaat een dier te houden.