ISW presenteert plannen voor vernieuwing en behuizing onderwijs

Redactie 03-07-2020
Foto: Rolf van Koppen FotografieGeert Millekamp.

Scholengemeenschap ISW heeft haar Intregraal Huisvestingsplan VO Westland gepresenteerd. In het plan worden zowel de vernieuwing van het onderwijs als op de optimale behuizing ervan concreet gemaakt.

Op de locatie Sweelincklaan in 's-Gravenzande wil ISW Montessorionderwijs starten. Dit moet vanaf augustus van dit jaar gebeuren. In diezelfde maand moet het Westland Vakcollege starten; een nieuwe school die een vierjarige vmbo-opleiding biedt. In de toekomst moet dit vakcollege centraal gehuisvest worden op de Greenport Horti Campus. Op de locatie in de Irenestraat in Poeldijk wil het ISW nieuwbouw laten komen, samen met basisschoolorganisatie WSKO. Daar zou het Tienercollege moeten komen, voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar. Tot slot staan er in het plan twee nieuwe gymzalen voor Sweelincklaan gepland. Regiodirecteur Geert Millekamp overhandigde het plan op dinsdag 23 juni aan het college. Het plan is de meest recente stap in een ontwikkeling die in 2018 begon met het overhandigen van een toekomstvisie van het ISW aan de gemeente. Die visie werd enthousiast ontvangen en de gemeente vroeg de onderwijsorganisatie om deze uit te werken in een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs in Westland.

Bruisen

"Met betrekking tot het montessorionderwijs hebben wij ons allereerst het onderwijsconcept eigen gemaakt en dit vervolgens uitgewerkt tot het niveau van de lessentabellen voor de verschillende leerjaren", aldus Millekamp. "Dit alles samen met Maaike Kramer, directeur-bestuurder van de Eerste Westlandse Montessorischool Monster, als kwartiermaker op de locatie Sweelincklaan. We zijn aspirant-lid geworden van de Montessori-vereniging, alle docenten worden geschoold en zijn bij de start basisbekwaam om montessorionderwijs te geven. De ruimtes in de locatie Sweelincklaan zijn aangepast en we hebben een leerplein gerealiseerd dat nu al bruist van de energie. Daarmee zijn wij klaar voor de start per 1 augustus 2020.

Vakcollege

Bij het vakcollege is het basisidee dat de huidige versnippering van de onderbouw op drie locaties het onderwijs niet ten goede komt. Millekamp: "Het is voor het onderwijs niet alleen praktischer, maar ook inhoudelijk beter als de hele lijn van onderbouw naar bovenbouw op één locatie plaatsvindt. Beter voor de dynamiek op zowel het niveau van de leerlingen als de docenten, want onderwijs maak je samen! Bovendien kunnen wij op één locatie met hetzelfde budget veel betere voorzieningen bieden."

Een scenario dat Millekamp voor zich ziet is clustering op de locatie Westland Vakcollege (voorheen Hoge Woerd). Daar zitten echter nogal wat haken en ogen aan met betrekking tot het beperkte bouwvlak, het verouderde gebouw en lange procedures om het bestemmingsplan te wijzigen. "Onze voorkeur gaat uit naar het tweede scenario: als je dan toch met je vakcollege naar één locatie gaat, bouw die dan in het centrum van de bedrijvigheid van het Westland: de Greenport Horti Campus (GHC). Daar kan een optimale synergie vorm krijgen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wij schatten in dat het drie jaar kost om het Westland Vakcollege op de GHC te verwezenlijken. Die periode kunnen wij wel overbruggen met het vakcollege op de huidige locatie. Daarna komt deze locatie vrij en kan dan worden gebruikt voor woningbouw."

Schimmel

Op de locatie Irenestraat wil het ISW 2-18 onderwijs gaan vormgeven in samenwerking met het primair onderwijs. "Een Tienercollege voor 10-14 jarigen zal in dit verband de onnatuurlijke 'knip' weghalen tussen po en vo", gaat Millekamp verder. "Dan is het heel belangrijk dat je dat in een goed gefaciliteerd nieuw gebouw doet, waarbij synergie mogelijk is met het integraal huisvestingsplan van het po. Zowel ISW Irenestraat als basisschool De Nieuwe Weg zijn aan nieuwbouw toe, wat de kans oplevert om gezamenlijke nieuwbouw te plegen."

De twee nieuwe gymzalen op de locatie Sweelincklaan noemt Millekamp acuut. "In de huidige semi-permanente bouw vallen de plafondtegels naar beneden en veroorzaakt schimmel gezondheidsklachten. Bij een goede school hoort een goede toekomstbestendige sportvoorziening."