'Simpelweg niet voldoende ruimte voor alle leerlingen'

Redactie 09-07-2020
Foto: WSKODe Hofvilla tijdens de opening in maart 2018.

De gemeenteraad wil dat het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Westland op korte termijn op de schop gaat. Directe aanleiding daarvoor is het plaatsen van twee noodlokalen bij De Hofvilla in Wateringen.

Omwonenden van de Wateringse basisschool vrezen dat de komst van de noodlokalen bij de basisschool veel overlast gaat geven. Ze hebben een petitie met 166 handtekeningen aangeboden aan onderwijswethouder Ben van der Stee. De bewoners willen dat de onlangs ingediende vergunningaanvraag niet wordt gehonoreerd. Zij vinden bijval van de gemeenteraad van Westland. Eerst middels rondvragen van Westland Verstandig en LPF Westland en later vanuit vrijwel de volledige raad.

Westland Verstandig stelt een rondvraag voor de vergadering van 8 juli. De fractie wil weten waarom de bewoners van de Oranjewijk niet zijn geïnformeerd over de plannen. Zowel de gemeente als het schoolbestuur hebben het laten afweten, meent fractievoorzitter Peter Duijsens. Hij brengt tevens in herinneringen dat de bewoners al meerdere keren geklaagd hebben over de verkeerssituatie rond de school; een extra reden om zorgvuldig te communiceren, aldus Duijsens.

Overlast

Een rondvraag van LPF Westland voor dezelfde vergadering laat blijken dat de school weldegelijk een brief heeft gestuurd. In ieder geval de huizen recht tegenover de school hebben van de directie een brief gekregen waarin zij op de hoogte worden gebracht van de aanleg van de noodlokalen. De school waarschuwt voor overlast door de plaatsingswerkzaamheden.

Volgens LPF gaat deze brief voorbij aan de blijvende overlast die de uitbreiding zou opleveren. "Het halen en brengen van de leerlingen die momenteel op deze school zitten, geeft nu al de nodige verkeerschaos. Veel leerlingen, met name uit onze buurtgemeente Den Haag, worden overigens door ouders met de auto gebracht en weer opgehaald. Dit veroorzaakt een parkeerprobleem, maar ook een verkeersprobleem door de opstoppingen in en rondom de Dr. Schaepmanstraat. De aanleg van de Kiss & Ride bij de school is hierdoor ook een doorn in het oog bij de omwonenden."

De fractie wil weten waarom de school, die twee jaar geleden ook al twee extra lokalen kreeg, opnieuw wordt uitgebreid. Vooral ook omdat de wethouder vorig jaar zou hebben aangegeven dat verder uitbreiding voor De Hofvilla niet meer mogelijk was. LPF wil dat de plaatsing voorals nog niet doorgaat en dat de wethouder het schoolbestuur er toe aanzet met de bewoners in gesprek te gaan. Ook wil de fractie dat de wethouder het de scholenkoepel WSKO de afspraak maakt dat er geen Haagse leerlingen meer op de Wateringse school worden aangenomen.

Knelpunt

De situatie is voor de fracties van D66, GroenLinks, CDA, GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, Partij van de Arbeid en de VVD reden om een discussie over het Integraal Huisvestingsplan aan te zwengelen. "De afgelopen jaren is diverse keren duidelijk geworden dat de huisvesting van de Wateringse scholen een knelpunt vormt. Diverse scholen in Wateringen barsten uit hun voegen en moeten op zoek naar noodoplossingen om de kinderen nog een onderwijsplek te bieden. Er zijn naar verluidt zelfs ouders die hun kinderen op een Haagse school inschrijven omdat er in Wateringen geen plaats meer is", schrijven de fracties.

De huisvesting van deze scholen is vastgelegd in het 'Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Westland, Een visie op de toekomst 2018-2033', dat op 22 januari 2019 aan de raad werd gepresenteerd. Daarnaast zijn er vorig jaar nog extra afspraken gemaakt met, met name, de Wateringse scholen dat leerlingen uit ring 1 - dat wil zeggen Westland - prioriteit zouden krijgen bij het aannamebeleid.

De situatie bij De Hofvilla laat volgens de fracties zien dat dit niet voldoende is: "Ondanks het huisvestingsplan en de afspraken die zijn gemaakt, wordt telkens weer duidelijk dat er in diverse dorpen een tekort is aan onderwijsplekken voor de leerlingen. De afgelopen dagen zijn er diverse rondvragen langsgekomen over de nieuw te plaatsen noodlokalen bij de Hofvilla in Wateringen. Deze rondvragen maken pijnlijk duidelijk hoe vervelend het probleem is, maar gaan voorbij aan het feit dat er simpelweg niet voldoende ruimte is om alle leerlingen te huisvesten."

De fracties willen dat, in samenspraak met de onderwijsbesturen en de gemeenteraad, het huisvestingsplan spoedig opnieuw een update krijgt om deze problematiek voor de korte termijn op te lossen.