Westlandse hulpvraag blijft (nog) uit

Redactie 01-08-2020
Foto: StockWestlanders doen nog niet massaal een beroep op hulporganisaties.

Hulpverlenende organisaties in Westland merken nog nauwelijks iets van de gevolgen van de coronacrisis. Het aantal Westlanders dat aanklopt om hulp is vrijwel niet gestegen.

Bij De Voedselbank Westland is een minimale stijging van het aantal aanvragen te bespeuren. Voorzitter Aart Quak: "Vergeleken met vorig jaar gaat het om een toename van zo'n 5%; 140 tegenover 133. Van sommige deelnemers weten we dat het met ontslag en dergelijke te maken heeft." Westland wijkt hierin af van de norm. "Van andere voedselbanken horen we dat er een grotere toename is."

Bij SchuldHulpMaatje Westland verwondert voorzitter Arie van Dijk over het uitblijven van hulpvragen sinds de coronuitbraak. "Vanaf maart zijn er tien verzoeken gekomen, terwijl dit er vorig jaar veertig waren." Naar de redenen kan Van Dijk Slechts gissen. "Normaal gesproken krijgen we de aanvragen van de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente, van het Sociaal Kernteam of van het landelijk team van Schuldhulpmaatje. Mogelijk zijn Westlanders huiverig om ergens langs te gaan. Ook de bereikbaarheid van het BuurtInformatiePunt en het Sociaal Kernteam is mogelijk een stuk minder."

Vitis Welzijn heeft onder andere een luisterend oor en praktische hulp geboden. De organisatie zette vanaf week 1 van de coronacrisis een belteam in. "We hebben telefoontjes ontvangen over zorgen/vragen rondom corona, dag- en vrijetijdsbesteding, praktische hulp (boodschappen, hond uit laten, administratie), maar bovenal ook de behoefte aan een praatje." Op basis daarvan richtte Vitis de Belmaatjes op: een luisterend oor wie problemen heeft of eenzaamheid ervaart. Ook praktisch schoot Vitis te hulp: "De afgelopen periode hebben we een groot aantal matches tot stand kunnen brengen voor praktische ondersteuning. Dit verliep ook middels Westland Voor Elkaar."

Paarse krokodil

Ook het Ombudsteam Westland had verwacht meer aanvragen te krijgen. De organisatie, die ingeschakeld kan worden wanneer Westlanders vastlopen bij (overheids)instanties, heeft op dit moment slechts vier casussen. "Dat is niet de toestroom die je zou verwachten in tijdens van crisis", vertelt Anja Schmitz-Lipman. "Wij helpen mensen die te maken krijgen met de bekende 'paarse krokodil'-problematiek bij gemeente, woningcorporatie, zorgverzekering, belastingdienst, enz. Dat kan zijn door beleidsveranderingen na te streven, maar ook heel praktisch. Helpen bij het opstellen van een goede mail of vervoer regelen als iemand een huis kan bezichtigen.

In het geval van het Ombudsteam kan de luwte ook verklaard worden door onbekendheid. "Wij vinden het niet aannemelijk dat niemand tegen dit soort problemen aanloopt in deze tijd. We zijn niet voldoende zichtbaar", geeft Schmitz-Lipman toe. "Het is ook erg lastig om te vertellen wat je doet als je wegens de privacy van mensen geen praktijkvoorbeelden kan laten zien." Ze nodigt iedereen die tegen een muur van regels of bureaucratie aanloopt uit om contact op te nemen.

Complex

Het Sociaal Kernteam Westland (SKT) zag na de uitbraak van de coronacrisis zelfs een daling van het aantal aanmeldingen. In april en mei kwamen slechts 60 aanmeldingen binnen; de helft van wat er andere jaren in deze maanden binnenkomt. Het SKT behandelt gemiddeld zo'n 1050 casussen, waarvan 80% om jeugd gaat. Westlanders kloppen aan bij het SKT met (complexe) hulpvragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, financiën en meer. Het SKT probeert de gezinnen, in samenwerking met andere partijen, weer zo snel mogelijk zelfstandig en stabiel te maken.

Volgens directeur-bestuurder Pieter Houwers, die contact heeft met collega's in het land, kan de daling verschillende oorzaken hebben. "Misschien denken mensen dat hun problemen niet ernstig genoeg zijn. Dat zag je bij huisartsen ook. Die moeten momenteel campagne voeren om mensen ervan te overtuigen om toch langs te komen met hun zorgvragen. Wat ook zou kunnen is dat de crisis juist meer eigen kracht binnen een gezin oplevert. Doordat de situatie veranderd is ontstaat er misschien meer ruimte om problemen toch zelf op te lossen. Maar het blijft gissen." In juni liep het aantal aanmeldingen weer op en inmiddels is het weer 'op niveau'.

Impact

De hulpverleningsorganisaties verwachten dat de de hulpvraag gaat stijgen. Houwers van het SKT meent dat het nu nog te vroeg is om iets te zeggen over de gevolgen van de coronacrisis en Vitis Welzijn verwacht ook dat de impact op langer termijn pas later (echt) zichtbaar wordt. Ook de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zetten zich schrap voor wat komen gaat. "Het NIBUD verwacht een grote toestroom als de ondersteuning van de regering wegvalt. Wij bereiden ons daar op voor door onze PR uit te breiden en door, zodra het weer kan, meer maatjes op te leiden", aldus Van Dijk.

Hulp nodig?

Voedselbank Westland: www.voedselbankwestland.nl of 06-20674518

SchulpHulpMaatje Westland: info@schuldhulpmaatjewestland.nl of 06-10506757

Vitis Welzijn Westland: info@vitiswelzijn.nl of 0174-630358

Sociaal Kernteam: www.sktwestland.nl of 140174

Ombudsteam Westland: ombudsteamwestland@outlook.com of 06-10104422