Voorzichtig begin Westlands sociale verenigingsleven

Redactie 10-09-2020
Foto: []

Na een half jaar te hebben stilgelegen, komt het sociale Westlandse verenigingsleven weifelend weer op gang. Een aantal verenigingen heeft besloten weer te beginnen, anderen verwachten volgend jaar de draad op te pakken en er zijn verenigingen die nog in schemergebied verkeren.

door Evelyne Lammerding

Een club waar de knoop net is doorgehakt, is aquariumvereniging Azolla. Die komt komende maandag voor het eerst weer bij elkaar. In aangepaste vorm, uiteraard. En zoals gebruikelijk in partycentrum De Ark van De Lier. "We hebben vorige week besloten weer te beginnen,'' zegt voorzitter Bas van Dijk. "Een bestuurslid zei: wordt het niet weer eens tijd?''

De laatste keer dat de leden elkaar in verenigingsverband hebben gezien, was begin maart. Zoals alle benaderde verenigingen te kennen geven, was dat ondanks alle begrip een vreemde gewaarwording; elkaar plotseling, gedwongen en onverwacht lang niet ontmoeten, geeft een ontheemd gevoel.

"Wij hebben in de tussentijd wel veel contact gehouden met de locatie. Zo hebben we de mogelijkheden kunnen bekijken,'' zegt de Azolla-voorzitter.

De leden worden 14 september in een grotere zaal van het partycentrum ontvangen. Er staan minder stoelen dan gebruikelijk. Zo waarborgt Azolla de afstandmaatregel van 1,5 meter. "Wij hebben zo'n 25 leden. Onder hen toch wel veel ouderen. Wij moeten afwachten of zij willen en durven komen,'' aldus Bas van Dijk.

Volgend jaar

Bij Videogroep Westland liggen de zaken anders, laat Anke de Bruin weten. "Voorlopig komen wij niet bij elkaar. We hopen op het nieuwe jaar.''

De amateurfilmmakers zien elkaar gewoonlijk in een zaal in de 's-Gravenzandse bibliotheek. Voor het aantal leden dat altijd bij elkaar komt is die te klein. "En de ventilatie is er ook niet in orde. We zouden de buitendeuren open kunnen zetten. Maar wij hebben een aantal oudere leden met onderliggend lijden.''

Hoewel de vereniging ook leden kent die staan te popelen, wil zij geen risico nemen. De huur is tijdelijk stopgezet. "Dat schept weer meer ruimte voor de volksuniversiteit.'' Afzeggers heeft de club nog niet, hoewel De Bruin ervoor vreest.

De club zou dit jaar het 40-jarig bestaan vieren, maar ook dit jubileumfeest kon geen doorgang hebben. "Wellicht volgend jaar.''

Contactavond

Met leden uit het hele Westland en daarbuiten draait postzegelvereniging Monster als vanouds in gebouw Ojos in Monster. Volgens voorzitter Klaas Keijzer zijn alle maatregelen getroffen om de leden elke eerste donderdag van de maand bijeen te laten komen. "Bij binnenkomst desinfecteren, afstand houden en het ventilatiesysteem is in orde,'' zegt hij.

De eerste contactavond van het nieuwe seizoen is donderdag 3 september geweest. Keijzer is tevreden over de opkomst: 32 leden waren gekomen in de zaal waar maximaal 40 personen zijn toegestaan. "Acht leden zijn op vakantie. Vijftien hebben aangegeven zich zorgen te maken, sommigen vanwege onderliggend lijden,'' weet de voorzitter.

De filatelisten zijn 23 juli met veertig leden bij elkaar geweest in De Kiem in 's-Gravenzande. Bij elke contactavond geven zij aan of ze de volgende keer weer willen komen. Bij overschrijving ontstaat een wachtlijst. Keijzer mist wel de promotiedagen. "Daarop werven wij nieuwe leden.''

Koersbal

Een aantal verenigingen is nog in afwachting van wat er gebeuren. Koersbalvereniging Maasdijk bijvoorbeeld. Wellicht wordt er vanaf 1 oktober weer gekoersbald in de Prinsenhof, zegt voorzitter Adrie Vellekoop. Hij benadrukt zijn voorzichtigheid: "Dat is nog een groot vraagteken.''

Als alternatief spelen de koersballers nu buiten een half uur tot drie kwartier jeu de boules. De clubleden komen om de veertien dagen samen om het contact te houden, zegt Vellekoop.

"Ik heb ze ook gevraagd na te denken over aanpassingen bij het koersballen. Want de afstand is daarbij het probleem: Je staat met zijn twee├źn achter de mat. De 16e komen wij weer samen en praten we over oplossingen. Ook hoop ik meer van Vitis Welzijn te horen over de voorwaarden waaronder wij weer mogelijkheden hebben om te spelen. Dan kijken wij of wij dat willen.''