Westland krijgt 3,5 miljoen euro voor betaalbare woningen

Redactie 11-09-2020
Foto: stockHoe willen de partijen hun verkiezingsbeloftes betalen?

De gemeente Westland kan 3,5 miljoen euro subsidie tegemoet zien vanuit het rijk voor het realiseren van extra betaalbare woningen met ONW (Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland). Het betreft een cofinanciering, wat betekent dat ONW en de gemeente zelf ook financieel bijdragen. De woningen worden de komende jaren gebouwd in het ONW project Waelpolder bij 's-Gravenzande. Dit project bestaat uit 700 woningen, waarvan 50% in het betaalbare segment (koop tot 310.000 euro en huur tot 1.000 euro per maand). Ook wordt een ecozone aangelegd en een school gerealiseerd.

In de door de gemeenteraad in juli aangenomen woonvisie 2020-2030 heeft het college aangegeven meer te willen bouwen in het bereikbare huur en koopsegment. Deze cofinanciering vanuit het rijk is een belangrijke bijdrage om onze ambitie te realiseren. Wethouder Van der Stee: "We zijn ontzettend blij dat onze aanvraag is gehonoreerd, dit geeft een enorme impuls aan onze ambitie uit de Woonvisie om meer bereikbaar te bouwen voor onze starters en huurders. Het is een mooi bericht en vormt een flitsende start om al onze woonambities uit de door de raad vastgestelde Woonvisie waar te kunnen maken."

De gemeente Westland is bezig met een verkenning of er een soortgelijke aanvraag gedaan kan worden voor het transformatiegebied Wateringen Noord.