Voedselbank Haaglanden verwacht oktober verbouwing en januari opening

Redactie 17-09-2020
Foto: GFB

Formeel had het distributiepunt van de Voedselbank Haaglanden aan de Boomaweg op de Monster-Haagse grens 1 juli al gesloten moeten zijn. Maar de vergunningen voor het plaatsen van een luifel en een noodzakelijke verbouwing aan het beoogde pand in Wateringen zijn nog niet rond. De organisatie verwacht in januari het nieuwe pand in gebruik te kunnen nemen.

door Evelyne Lammerding

Westland Verstandig heeft het college gevraagd waarom het proces van vergunningverlening traag verloopt. Daarnaast wil de fractie weten of het gemeentebestuur alsnog snel wil instemmen. WV wacht nog op antwoord.

De Voedselbank Haaglanden heeft er alle vertrouwen in dat de vergunning snel wordt verleend. "We liepen ambtelijke vertraging op door de coronatijd. Maar ik denk dat het nu weer snel gaat,'' reageert Henk Baars, woordvoerder van de Voedselbank Haaglanden. De organisatie rekent erop dat de aannemers in oktober kunnen beginnen met de verbouwing van het pand aan de Lierseweg 28 in Wateringen. "De aannemers staan al klaar.''

Gezocht

Voedselbank Haaglanden heeft twee jaar gezocht naar een nieuwe, geschikte locatie. Het distributiecentrum aan de Boomaweg moet wijken voor uitbreiding van de nieuwbouwwijk Vroondaal.

Begin dit jaar kwam het pand in Wateringen in beeld. "Dat voldoet 100 procent aan de voorwaarden waaraan wij als voedselbank moeten voldoen,'' aldus Baars.

Het distributiecentrum van waaruit wekelijks zes vrachtwagens naar verdeelpunten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer rijden, heeft meer ruimte op de nieuwe locatie. Dat is een mooie bijkomstigheid van de gedwongen verhuizing. De locatie aan de Boomaweg was al te krap. "We slaan regelmatig op in de open lucht.'' Voedselbank Haaglanden verdeelt tegenwoordig wekelijks tussen de negentienhonderd en tweeduizend pakketten, laat Baars weten.

Toename

De Voedselbank Haaglanden voorziet dat de vraag naar voedselpakketten toeneemt in het laatste kwartaal van dit jaar."Het aantal bijstandsaanvragen stijgt in oktober, november en december, is de verwachting. In het begin redden mensen het met een uitkering, maar na verloop van tijd blijkt dat niet genoeg om van rond te komen. Dan begint de schuldenproblematiek,'' weet Baars. Dat is het moment waarop de voedselbank het drukker krijgt.

In Wateringen kan de Voedselbank Haaglanden onder meer twee lopende banden hebben in plaats van een zoals aan de Boomaweg. Daarnaast biedt de nieuwe locatie meer laadruimte aan de vrachtwagens. "Wij maken een nieuwe slag voor de nieuwe situatie.''

Het depot aan de Boomaweg werd zo'n tien jaar geleden in gebruik genomen. De capaciteit was ruim voldoende, herinnert Baars zich. "Geleidelijk aan is het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van de Voedselbank toegenomen. Ondanks de aantrekkende economie.''

Westland

Voedselbank Westland heeft nog voldoende opslagruimte in de hal in Honselersdijk waar zij sinds vier jaar producten bewaart. Alleen is er beduidend minder voorraad dan in voorgaande jaren. Het ontbreken van een aantal inzamelacties - met name in het voorjaar - als gevolg van de coronacrisis is hier debet aan. Dat zegt Aart Quak, voorzitter van de Voedselbank Westland.

Bij de AH-supermarkten in Honselersdijk, 's-Gravenzande en De Lier zijn eind augustus voor het eerst weer acties voor de voedselbank gehouden. Deze hebben 161 kratten producten opgeleverd. Uitzonderlijk noemt Quak de reactie van de Lierse AH: "Die haalde 25 procent van de omzet uit de voedselbankactie. Daarop heeft de supermarkt gezegd er zelf ook nog eens 25 procent van de omzet bij te geven.''

Komende vrijdag en zaterdag houdt de Voedselbank Westland een actie in de Naaldwijkse AH. "We staan er van 09.00 tot 17.00 uur.''

Lichte stijging

Westland deelt de pakketten uit aan honderdveertig klanten. Dat aantal is dit jaar stabiel gebleven. Quak verwacht later dit jaar een lichte stijging van zo'n 5 procent. "Dan hebben wij tegen de honderdvijftig klanten.''

Of zijn verwachting uitkomt, moet nog blijken. Zelf houdt Quak ook een kleine slag om de arm: "De loketten waar mensen heen konden voor hulp waren maanden gesloten. Nu zijn die weer open. Mensen kunnen weer gemakkelijker om hulp vragen.''