Bezuinigingen blijven nodig volgens wethouder Evers

Redactie 17-09-2020
Foto: CW (archief)Wethouder Sjef Evers.

De financiële situatie van Maassluis is volgens gemeentelijk schatkistbewaarder Sjef Evers in vergelijking met Vlaardingen en Schiedam niet dramatisch. "Maar de bomen groeien in Maassluis de komende jaren niet tot in de hemel", nuanceert Evers.

door Chrit Wilshaus

Wel komen ze volgens hem behoorlijk boven het maaiveld uit. Maar wethouder Evers houdt ook rekening met een aantal enorme onzekerheden. Vooral op het sociaal domein. Zo is nog niet duidelijk wat er met de Wmo gaat gebeuren en evenmin hoe de jeugdhulp zich de komende jaren gaat ontwikkelen. "En hoe gaat het met de herijking of verdeling van het Gemeentefonds? Dat kan ook nog uitlopen op een forse tegenvaller." Het college, aldus Evers, houdt vast aan het doorvoeren van bezuinigingen voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

"We weten zeker dat het fout is: het kan meevallen maar de risico's zijn kleiner dan dat het tegen gaat vallen. Die risico's zijn veel groter." Eind deze maand praat het college met de gemeenteraad over de voorgenomen bezuinigingen. "Binnen het college zijn we daar wel uit. We zien dat de helft van de gemeenten in financiële nood zit. Het kan toch niet zo zijn dat er enorme tegenvallers zijn en gemeenten daardoor armlastig worden! Het zal ons niet overkomen dat we met 100 kilometer per uur tegen een betonnen muur aanrijden."

In het televisieprogramma Buitenhof deed wethouder Ria Broere, wethouder Financiën Krimpenerwaard, vorige week zondag een dringende oproep op haar collega in het kabinet Wopke Hoekstra met geld over de brug te komen omdat gemeenten het anders niet gaan redden. En Jan van Zanen, naast burgemeester van Den Haag ook VNG-voorzitter, deed namens alle Nederlandse gemeente recent een vergelijkbaar beroep op de regering. In Buitenhof zei Hoekstra tegen Broere bereid te zijn tot een gesprek.

Hele grote verandering

Wethouder Corine Bronsveld (Zorg) erkent dat er op het sociaal domein sprake is van veel onzekerheden. "Als het gaat om jeugdhulp, zie je dat veel gemeenten dezelfde uitdagingen hebben. Als Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn we een jaar geleden begonnen met hoe we dat beter vorm kunnen gaan geven door op de juiste manier hulp te bieden en tegelijkertijd ook de kosten beheersbaar te houden. Als het gaat om de Wmo zit er ook voor een groot deel wetgeving in die wij moeten uitvoeren. Het abonnementstarief heeft een hele grote verandering gebracht in de uitvoering van de Wmo en zeker ook in de kosten die daarmee gepaard gaan. Door die veranderingen hebben meer mensen recht op huishoudelijke hulp. En waar voorheen het inkomen en het vermogen nog een drempel vormden is deze nu weggevallen. En dat betekent dat veel meer mensen - ook mensen die dat gezien hun inkomen zelf kunnen betalen - er gebruik van mogen en kunnen maken dan voorheen. En dat zie je ook gebeuren met alle financiële gevolgen van dien."

Stapeling van kosten

Dat ouderen door allerlei ontwikkelingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is volgens Bronsveld een mooie ontwikkeling. "Maar het betekent ook dat de stapeling van kosten de komende jaren als we die niet weten te keren ieder jaar zullen toenemen." Volgens wethouder Evers is het daarom belangrijk om "met je benen op de grond te blijven staan en om je hersens te blijven gebruiken en te zorgen voor goede argumenten. Er zijn ook wat meevallers maar daartegen over staan nog veel meer tegenvallers en grote onzekerheden." Waakzaamheid blijft volgens de portefeuillehouder dan ook geboden.