College presenteert begroting: Hogere woonlasten maar ook extra investeringen

Redactie 01-10-2020
Foto: Stock

Westland betaalt volgend jaar 14 procent meer afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Aan de andere kant investeert de gemeente in totaal 25 miljoen euro in de samenleving om het bestaande voorzieningenniveau op peil te houden. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft gepresenteerd.

door Evelyne Lammerding

De forse stijging van de afval- en rioollasten is nodig volgens het gemeentebestuur, omdat Westland meer afval produceert. Daarnaast wil zij het afvalbeleid in 2021 kostendekkend maken, iets waarvan in 2020 geen sprake was.

Wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP) stelt dat duurzaamheid in het afvalbeleid belangrijk is. Recyclebaar materiaal wordt zoveel mogelijk uit het afval gehaald, bijvoorbeeld. Ook gaat de gemeente verder vorm geven aan het scheiden van afval. Alles bij elkaar zorgt dat voor een kostenstijging.

Investeringen

Aan de andere kant pompt de gemeente miljoenen in Westland. Het gaat om 15 miljoen euro voor behoud van onder meer banen, publieksvoorzieningen en bereikbaarheid. De Reddinsgbrigade in Monster bijvoorbeeld gaat naar een vaste strandpost toe. De post was aan het einde van zijn economische levensduur. Vanuit de reddingsbrigade werd gevraagd om een vast gebouw en daarvan ziet de gemeente het belang ook in.

De gemeente investeert ook in de zwembaden van Naaldwijk - zwembad De Hoge Bomen - en Wateringen. Het openhouden van het Wateringse zwembad De Waterman kent een jarenlange geschiedenis van onzekerheid over het voortbestaan. Dat de gemeente nu opnieuw zo'n 2,5 miljoen euro in het bad investeert, is te danken aan het grote draagvlak voor het zwembad, licht wethouder van Financiën, Ben van der Stee (LPF) toe.

Sportwethouder Pieter Varekamp (VVD) zegt blij te zijn dat er een klap op is gegeven en dat de baden blijven. Ook kan er een begin worden gemaakt met de vernieuwing van de hockeyvelden in Naaldwijk.

Naast de 15 miljoen euro voor investeringen in de Westlandse voorzieningen, trekt b en w 6 miljoen euro uit voor steun aan het culturele en verenigingsleven. Het bedrag is een aanvulling op financiële steun vanuit de landelijke overheid. Want hoe gaan de verenigingen deze coronatijd overleven? De gemeente wil in elk geval steun bieden om dat voor elkaar te krijgen. Of het lukt alle verenigingen overeind te houden, valt nog te bezien. Vele halen hun opbrengsten uit de kantine. En iedereen weet dat die het gros van de omzetten misloopt door corona.

Sociaal domein

Tenslotte gaat 4 van de 25 miljoen euro als steun naar het 'sociaal domein' dat vooral wordt geassocieerd met 'tekort', merkt wethouder Piet Vreugdenhil (CDA) op. De gemeente ontvangt te weinig van het Rijk om de (maatschappelijke) zorg te betalen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Rijk al gezegd dat de grens is bereikt, zegt Vreugdenhil en 'dat vinden wij ook.'

De gemeente stond volgens hem voor de keuze rigoreus te snijden in de jeugdzorg of geld bij te passen. De gemeente heeft gekozen voor het laatste. "Maar op termijn moeten wij bezuinigen, tenzij het Rijk met financiën komt.''

Voor cultuur legt Vreugdenhil de komende twee jaar 6 ton op tafel.

Ondermijning

In de begroting is geen extra geld uitgetrokken voor de bestrijding van ondermijning. Burgemeester Bouke Arends gaat over veiligheid. Hij laat weten in 2019 vijf panden te hebben gesloten vanwege criminele activiteiten. Dit jaar zijn tot en met september al 21 panden gesloten. In de panden werd bijvoorbeeld hennep geteelt of er werden harddrugs geproduceerd.

Cobie Gardien, LPF-wethouder Ruimtelijke Ordening, kan zeggen dat de ontwikkeling van de dorpscentra van Poeldijk, Wateringen, Monster en Honselersdijk in 2021 concrete vormen gaat aannemen. Zo komt de wethouder voor het einde van het jaar met een verkoopstrategie voor het voormalige Dario Fo-pand in Poeldijk. In totaal wordt 5 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten uit de centrumvisies.

Een miljoen gaat naar onderzoek naar de mogelijkheden voor het stuk terrein dat bloemenveiling Flora Holland afstoot. Dat meldt wethouder Albert Abee (CDA) tijdens de perspresentatie en dat hangt dan weer samen met het opstellen van een visie op het centrum van Naaldwijk.

De gemeenteraad behandelt de begroting volgende maand.