Toekomst Floraterrein ligt nog helemaal open

Redactie 10-10-2020
Foto: Thierry SchutDe bijeenkomst werd door een beperkt aantal aanwezigen gevolgd; de rest keek mee via livestream.

Het is nog onduidelijk wat er precies op welke plek van het Floraterrein in Honselersdijk gaat gebeuren. De bloemenveiling wil 'compacter' de toekomst in en stoot een deel van het terrein af. De gemeente ziet er kansen liggen. Daarover heeft zij deze week drie bijeenkomsten belegd. Maar duidelijkheid over de invulling is er nog niet.

door Evelyne Lammerding

Voor ondernemers en stakeholders hield de gemeente donderdagmiddag een presentatie in de Horti Campus op het Floraterrein.

Burgemeester Bouke Arends liett de zaal weten dat de gemeente nadacht over het behoud van de toppositie van de Westlandse glastuinbouw in de wereld. Uitbreiding van onderwijs, het bundelen van kennis en een verbeterd openbaar vervoer om dat allemaal weer kansen te geven; daarover gingen de gesprekken binnen de gemeente. "En toen kwam FloraHolland langs. Er ontstond een unieke situatie,'' zegt Arends.

FloraHolland wil een deel van het terrein afstoten. Er ontstaat ruimte. En de vraag bij de gemeente werd: Wat gaan we doen met de ruimte. Voor het antwoord op die vraag kwamen de bezoekers naar de bijeenkomst toe.

Voortvarend

Een klein groepje ondernemers dat na afloop buiten nog even napraat, dacht aanvankelijk dat de gemeente voortvarend te werk zou gaan. Na een aanloopperiode van verkenningen, participatiebijeenkomsten en een uitwerkingsperiode zou in de zomer van volgend jaar dan de tijd rijp zijn voor besluitvorming. Zo werd het tijdspad geschetst. Besluitvorming betekent zicht op concrete plannen. En als die er zijn, zou er over vijf jaar dan iets nieuws tot stand zijn gebracht op het veilingterrein dat vrijkomt. De oren werden gespitst.

Maar direct na de presentatie van het tijdspad wordt duidelijk dat het zo niet werkt. In de zomer van volgend jaar draait het nog steeds om een 'houtkoolschets', een principebesluit, zegt wethouder Albert Abee. Concrete vormen zijn pas over een jaar of 20 zichtbaar, houdt hij de ondernemers voor.

Nevelen

De bezoekers die na afloop wat napraten klinken teleurgesteld over het tempo van de ontwikkelingen. En wat er nou precies op het veilingterrein gaat komen en waar, ook dat blijft tot hun deceptie in nevelen gehuld.

Dat er woningen op het veilingterrein komen, dat was wel duidelijk. Maar wat voor huizen er op welk deel van het terrein komen, blijft een vraagteken. Het gebied dat wordt aangewezen op de kaart, wordt begrensd door de Dijkweg aan de ene kant. Dan is er het braakliggende terrein rond de Horti Campus dat de gemeente wil ontwikkelen. En het bedrijventerrein Mars begrenst het gebied aan de andere kant.

Tijdspad

Tot en met december worden er verkenningen in hoofdlijnen geschetst. Partcipatiebijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en belangstellenden volgen in januari en februari van volgend jaar. In het voorjaar worden er verschillende scenario's uitgewekrt. De bedoeling is dat in juni of juli een besluit wordt genomen over wat voor huizen er komen en met wie er wordt samengewerkt. "Het traject duurt nog 15 tot 20 jaar voor de afronding.''