Westland maakt eerste 3,7 ton vrij voor ontwikkeling Floraterrein

Redactie 28-10-2020
Foto: Stockfoto

De gemeente geeft een voorschot van 370.000 euro op een totaalkrediet van een miljoen voor onderzoek naar wat er moet gebeuren op het Floraterrein in Naaldwijk. De gemeenteraad heeft dinsdagavond na een uitgebreide discussie ingestemd met het overbruggingskrediet van 3,7 ton.

door Evelyne Lammerding

Oppositiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland, PvdA en GroenLinks hebben tegen de kredietverstrekking gestemd. Coalitiepartijen CDA, LPF Westland, VVD, ChristenUnie/SGP en oppositiepartij D66 stemden voor. Zij zien vooral ruimte en dus kansen op het terrein.

Het onderzoek wat het college van b en w wil, moet meer duidelijkheid brengen over de invulling van het braakliggende terrein rond de World Horti Center en op het vrijkomende deel van het Royal Flora Holland-terrein. Zo wilde wethouder Albert Abee (CDA, Economische Zaken en Greenport) de opmerkingen vanuit de oppositie over een totaal gebrek aan duidelijkheid tackelen.

Helderheid

Westland Verstandig bijvoorbeeld wil eerst helderheid over waarnaar precies onderzoek wordt gedaan. Fractievoorzitter Peter Duijsens wil weten om welke oppervlakte het gaat, welke prijskaartjes er aan voorstellen hangen en over welke termijn de plannen moeten gaan. "Dan pas kan je investeren in plannen.''

Daarnaast vindt hij dat de gemeente afhankelijk is van Flora Holland die zijn toekomstplannen nog niet kenbaar heeft gemaakt. Hij vindt het zonde om nu geld te stoppen in het donker.

Nico de Gier van de PvdA-eenmansfractie is het eens met Westland Verstandig. Ook hij vindt het noodzakelijk eerst de plannen van Royal Flora Holland te horen. "Dan pas weet je wat je onderzoekt.''

Westland Verstandig diende een motie waarin het college wordt gevraagd meer duidelijkheid te geven voordat er investeringen worden gedaan. Maar die haalde het niet.

Tuinbouw

Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland, hamert erop dat tuinbouw koste wat kost op nummer 1 moet staan. Tot nog toe is alleen naar voren gekomen dat er plannen bestaan voor woningbouw op het terrein van Royal Flora Holland. Keizer vreest voor intensieve woningbouw. Dat werkt verdere verstedelijking van Westland in de hand. "Dat brengt niets goeds. Verstedelijking ondermijnt de tuinbouw en dat willen wij voorkomen.''

Van de gedachte aan een lightrailverbinding tussen Westland en steden als Den Haag en Rotterdam knapt de GBW-fractievoorzitter ook niet op. Hij gelooft er niets van dat zo'n voorziening bijdraagt aan de oplossing van het Westlandse mobiliteitsprobleem. Integendeel. "Als er een lightrailverbinding komt, verdwijnen buslijnen. Terwijl de bussen juist in de dorpen rijden. De lightrail is het Paard van Troje.''

Moties

Over de samenstelling van de groep die het project aanstuurt heeft GBW een motie ingediend. Nu hebben alle collegeleden zitting in deze stuurgroep. Keizer pleit voor vertegenwoordigers uit de tuinbouw en uit de wereld van bedrijfsterreinenontwikkeling in de groep. Hij heeft het college in een motie gevraagd hen alsnog te betrekken. De motie is niet aangenomen.

Tenslotte wijst hij erop dat het Floraproject personeel dat nu aan ontwikkelingen in dorpscentra werkt kan wegtrekken. "Wij mogen geen vertragingen in bestaande projecten toestaan,'' aldus Keizer.

De motie voor de inzet van personeel en het niet toelaten van vertragingen in lopende ontwikkelingen heeft het gehaald en is aangenomen.

Kosten delen

De gemeenteraad is ook van mening dat de kosten moeten worden verdeeld over de gemeente en de toekomstige partijen die deelnemen aan het project. Wethouder Abee heeft uitgelegd dat het gangbaar is de kosten te delen. Dat gebeurt in de fase na het verkennende onderzoek. De wethouder wil een intentieovereenkomst sluiten met Flora Holland waarin onder meer het delen van de kosten is opgenomen.

De LPF diende een motie in over kostenspreiding. Deze is aangenomen.

Het verkennende onderzoek naar het Floragebied kan binnenkort beginnen. Bedoeling is dat er in de zomer van volgend jaar meer bekend is. Daarna kan er verder worden ontwikkeld en verwacht de wethouder dat de omgeving rond het World Horti Center en de bloemenveiling er heel anders uitziet.